Download  Print this page

Acer TravelMate 8472 Manual Page 160

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
6
Klávesové skratky
Počítač využíva klávesové skratky alebo kombinácie klávesov na prístup k väčšine
nastavení počítača, ako je napríklad jas obrazovky a hlasitost' výstupu.
Ak chcete aktivovat' klávesové skratky, stlačte a podržte kláves <Fn> pred stlačením
ďalšieho klávesu v klávesovej skratke.
Klávesová
Ikona
skratka
<Fn> + <F3>
<Fn> + <F4>
<Fn> + <F5>
<Fn> + <F6>
<Fn> + <F7>
<Fn> + <F8>
<Fn> + < >
<Fn> + < >
<Fn> + < >
<Fn> + < >
Funkcia
Popis
Komunikácia
Zapína a vypína komunikačné
zariadenia počítača.
(Komunikačné zariadenia sa môžu
líšit' v závislosti od konfigurácie.)
Režim spánku
Prepne počítač do režimu spánku.
Prepínanie
Prepína výstup zobrazenia –
zobrazenia
obrazovka, externý monitor
(ak je pripojený) a obidva súčasne.
Vypnutie
Vypína podsvietenie obrazovky kvôli
obrazovky
úspore energie. Pre návrat stlačte
akýkoľvek kláves.
Prepínanie
Zapína a vypína dotykovú plochu.
dotykovej plochy
Prepínanie
Zapína a vypína reproduktory.
reproduktora
Zvýšenie
Zvyšuje hlasitost' zvuku.
hlasitosti
Zníženie
Znižuje hlasitost' zvuku.
hlasitosti
Zvýšenie jasu
Zvyšuje jas obrazovky.
Zníženie jasu
Znižuje jas obrazovky.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: