Download  Print this page

Instrukcijos Jums - Acer TravelMate 8472 Manual

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Dalykai, kuriuos reikia atlikti
pirmiausia
Leiskite padėkoti, kad pasirinkote „Acer" nešiojamąjį kompiuterį – tikimės Jūsų
nenuvilti ir užtikrinti visus nešiojamojo kompiuterio teikiamus privalumus.

Instrukcijos Jums

Tam, kad palengvintume Jums naudojimąsi „Acer" kompiuteriu, parengėme kelias
instrukcijas:
Pirmoji yra sąrankos plakatas - ši informacija padės pirmosiomis kompiuterio
naudojimo minutėmis.
„TravelMate" serijos bendrojoje naudojimo instrukcijoje pateikiama naudinga
informacija apie visų „TravelMate" gaminių serijos modelių kompiuterius. Jis apima
bendruosius klausimus, kaip, pvz. klaviatūros ir audio sistemos naudojimas ir t.t.
Prašome atkreipti dėmesį į tai, jog dėl savo pobūdžio AcerSystem User Guide,
kuris bus minimas toliau, kartais bus aptariamos funkcijos ar ypatybės, būdingos tik
konkretiems šios serijos modeliams ir nebūtinai tam modeliui, kurį jūs įsigijote.
Tokiais atvejais atitinkamose teksto vietose yra prierašais „tik tam tikruose
modeliuose".
Šioje Trumpoje instrukcijoje pateikiama informacija apie pagrindines Jūsų įsigyto
kompiuterio savybes ir funkcijas. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip padaryti
kompiuterį produktyvesniu, rasite AcerSystem User Guide. Šioje instrukcijoje
išsamiai aprašoma tokia informacija, kaip sisteminiai failai, duomenų atstatymas,
kompiuterio galimybių praplėtimas ir gedimų diagnostika. Be to, šioje instrukcijoje
yra ir garantinė informaciją, bendrieji reikalavimai ir su sauga susiję įspėjimai. Ši
instrukcija yra „Portable Document Format (PDF)" formate ir ji jau bus kompiuteryje.
Jei norite peržiūrėti šį gidą:
1 Spauskite Start (pradėti) > All Programs (visos programos) > AcerSystem.
2 Spauskite AcerSystem User Guide.
Pastaba: Failo peržiūrai reikės „Adobe Reader". Jei kompiuteryje nėra „Adobe
Reader", paspaudus ant AcerSystem User Guide bus pirmiausiai paleistas
„Adobe Reader" įdiegimas. Vadovaukitės ekrane esančiomis instrukcijomis
įdiegimo užbaigimui. Instrukcijų dėl „Adobe Reader" naudojimosi ieškokite
„Help and Support" (Žinynas ir pagalba) meniu.
3

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: