Download  Print this page

Acer TravelMate 8472 Manual Page 127

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Po kolei
Dziękujemy za wybranie komputera firmy Acer do spełnienia potrzeb w zakresie
mobilnego przetwarzania.
Instrukcje
Aby pomóc w korzystaniu z notebooka Acer, opracowaliśmy zestaw instrukcji:
Jako pierwszy plakat instalacyjny pomoże użytkownikom rozpocząć ustawianie
komputera.
Ogólny podręcznik użytkownika urządzenia serii TravelMate zawiera przydatne
informacje dotyczące wszystkich modeli serii TravelMate. Obejmuje podstawowe
zagadnienia, takie jak używanie klawiatury, dźwięki itd. Należy pamiętać, że
AcerSystem User Guide, o którym mowa poniżej, odnosi się czasami do funkcji lub
elementów tylko niektórych modeli serii, które nie muszą występować w zakupionym
modelu. Przypadki takie są oznaczone w tekście dopiskiem „w wybranych
modelach".
Skrócony poradnik przedstawia podstawowe właściwości i funkcje nowego
komputera. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób nowy komputer
może pomóc Ci być bardziej produktywnym, zapoznaj się z AcerSystem User
Guide. Przewodnik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące takich tematów,
jak narzędzia systemowe, odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeń oraz
rozwiązywanie problemów. Oprócz nich zawiera także informacje na temat
gwarancji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy z Twoim komputerem
przenośnym. Jest on dostępny w formie elektronicznej jako plik PDF zapisany
fabrycznie na dysku komputera. Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać do niego
dostęp:
1 Kliknij Start > Wszystkie programy > AcerSystem.
2 Kliknij AcerSystem User Guide.
Uwaga: Aby można było przeglądać ten plik, konieczne jest zainstalowanie
programu Adobe Reader. Jeżeli w komputerze nie zainstalowano programu
Adobe Reader, kliknięcie AcerSystem User Guide spowoduje uruchomienie
instalatora programu Adobe Reader. Aby zakończyć instalację, należy
postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instrukcje
dotyczące używania programu Adobe Reader, znajdują się w menu Pomocy i
obsługi technicznej.
3

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: