Download  Print this page

Acer TravelMate 8472 Manual Page 163

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Pohľad sprava
1
#
Ikona
Položka
1
Porty USB 2.0
2
Port modemu (RJ-11)
3
Optická mechanika
4
Indikátor prístupu na
optický disk
5
Otvor núdzového
vysúvania
6
Konektor vstupu
jednosmerného
napätia
2
3
Popis
Pripojenie zariadení cez rozhranie USB 2.0
(napr. USB myš, USB fotoaparát).
Pripojenie telefónnej linky.
Interná optická mechanika na CD alebo
DVD disky.
Svieti, keď je optická mechanika aktívna.
Vysúva optickú mechaniku pri vypnutom
počítači.
Poznámka: Keď je počítač vypnutý, optickú
jednotku vysuniete zasunutím kancelárskej
sponky do núdzového otvoru.
Pripojenie adaptéra striedavého napätia.
4
5
6
9

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: