Download  Print this page

Acer TravelMate 8472 Manual Page 103

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Vy från höger
1
#
Ikon
Objekt
1
USB 2.0-portar
2
Modem (RJ-11) port
3
Optisk läsenhet
4
Åtkomstindikator för
optisk läsenhet
5
Hål för mekanisk
utmatning
6
DC in-anslutning
2
3
Beskrivning
Anslutning för USB 2.0-enheter
(t.ex. USB-mus, USB-kamera).
Ansluts till en telefonlinje.
Inbyggd optisk läsenhet för CD- eller
DVD-skivor.
Tänds när den optiska läsenheten
arbetar.
Matar ut skivluckan från den optiska
läsenheten när datorn är avstängd.
Obs! För in spetsen på ett gem i det
mekaniska utmatningshålet för att mata
ut det optiska enhetsfacket när datorn är
avslagen.
Ansluts till en växelströmsadapter.
4
5
6
9

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: