Download  Print this page

Acer TravelMate 8472 Manual Page 150

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
6
Klávesové zkratky
Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke zpřístupnění
většiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení a hlasitost výstupu.
Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy <Fn> dříve, než
stisknete druhou klávesu této kombinace.
Klávesová
Ikona
zkratka
<Fn> + <F3>
<Fn> + <F4>
<Fn> + <F5>
<Fn> + <F6>
<Fn> + <F7>
<Fn> + <F8>
<Fn> + < >
<Fn> + < >
<Fn> + < >
<Fn> + < >
Funkce
Popis
Komunikace
Povoluje/zakazuje komunikační zařízení
počítače.
(Komunikační zařízení mohou mít různou
konfiguraci.)
Režim spánku Slouží k přepnutí počítače do režimu
spánku.
Přepnutí
Přepíná výstup zobrazení mezi
displeje
displejem, externím monitorem (pokud je
připojen) a oběma zařízeními.
Vypnout
Slouží k vypnutí podsvícení obrazovky
displej
displeje, čímž se ušetří energie.
Podsvícení obnovíte stisknutím libovolné
klávesy.
Přepnutí
Slouží k zapnutí a vypnutí touchpadu.
zařízení
touchpad
Přepnutí
Slouží k zapnutí a vypnutí reproduktorů.
reproduktoru
Zvýšení
Slouží ke zvýšení hlasitosti zvuku.
hlasitosti
Snížení
Slouží ke snížení hlasitosti zvuku.
hlasitosti
Zvýšení jasu
Slouží ke zvýšení jasu obrazovky.
Snížení jasu
Slouží ke snížení jasu obrazovky.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: