Download  Print this page

Acer TravelMate 8472 Manual Page 79

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
#
Ikon
Element
3
Skjerm
4
Tastatur
5
Pekeplate
6
Klikkeknapper
(venstre og høyre)
7
Acer Bio-Protection
fingeravtrykksleser
8
Strømbryter
9
Kommunikas-
jonsindikator
P
Acer PowerSmart-
tast
P-tast
10
Utløserknapp for
optisk stasjon
Beskrivelse
Kalles også LCD-skjerm (Liquid-Crystal
Display; LCD), viser utdata fra
datamaskinen (Konfigurasjonen kan
variere mellom modellene).
Legger inn data i datamaskinen.
Pekeenhet som reagerer på berøring og
fungerer som en mus.
Venstre og høyre knapp fungere på
samme måte som venstre og høyre
museknapp.
Den midterste knappen fungerer som
fingeravtrykksleser for Acer Bio-
Protection, med støtte for PBA- (Pre-Boot
Authentication - autentifisering før
oppstart) beskyttelse av datamaskinen og
Acer FingerLaunch.
Slår datamaskinen av og på.
Angir datamaskinens status for trådløs
tilkobling.
Setter datamaskinen i
strømsparingsmodus (Konfigurasjonen
kan variere mellom modellene).
Programmerbar tast (Konfigurasjonen
kan variere mellom modellene).
Løser ut den optiske disken fra stasjonen.
5

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: