Download  Print this page

Acer TravelMate 8472 Manual Page 202

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
8
Изглед отляво
1
2
#
Икона
Обект
1
Слот за заключващ
механизъм
Kensington
2
Acer EasyPort
конектор
3
Вентилационни
отвори
4
Порт за Ethernet
(RJ-45)
5
Порт за външен
дисплей (VGA)
6
USB 2.0 порт
7
Жак за вход за
микрофон
Жак за изход за
слушалки/
високоговорител
3
4
5
Описание
За връзка с Kensington-съвместим
компютърен заключващ механизъм.
Забележка: Увийте осигурителния кабел
около неподвижен обект като закрепена за
пода маса или дръжката на заключено
чекмедже. Поставете ключалката в жлеба
и завъртете ключа, за да я заключите. Има
и някои модели без ключове.
За свързване с Acer EasyPort.
Позволява на компютъра да се охлажда
дори и при продължителна употреба.
За връзка с мрежа, базирана на Ethernet
10/100/1000.
За връзка с дисплейно устройство
(напр. външен монитор, LCD проектор).
За връзка с USB 2.0 устройства
(напр. USB мишки, USB камери).
Приема входящ сигнал от външни
микрофони.
За връзка с изходни аудио устройства
(напр. високоговорители, слушалки).
6
7

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: