Download  Print this page

Acer TravelMate 8472 Manual Page 83

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Høyre visning
1
#
Ikon
Element
1
USB 2.0-porter
2
Modemport (RJ-11)
3
Optisk stasjon
4
Tilgangsindikator for
optisk disk
5
Nødutløserhull
6
Strømtilkobling
2
3
Beskrivelse
Kobler til USB 2.0-enheter
(f.eks. USB-mus, USB-kamera).
Kobler til en telefonlinje.
Intern optisk stasjon. Godtar CDer og
DVDer.
Lyser når den optiske stasjonen er aktiv.
Løser ut platen i den optiske stasjonen
når datamaskinen er slått av.
Merk: Sett en binders i nødutløserhullet
hvis du må løse ut den optiske stasjonen
når datamaskinen er av.
Kobler til en batterieliminator.
4
5
6
9

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: