Download  Print this page

Acer TravelMate 8472 Manual Page 200

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
6
Бързи клавиши
Компютърът има "бързи клавиши" - клавишни комбинации за бърз достъп до
повечето от контролите му, като например яркост на дисплея и сила на звук.
За да активирате бързите клавиши, натиснете и задръжте клавиша <Fn> преди
да натиснете другия клавиш от комбинацията.
Бърз
Икона
клавиш
<Fn> + <F3>
<Fn> + <F4>
<Fn> + <F5>
<Fn> + <F6>
<Fn> + <F7>
<Fn> + <F8>
<Fn> + < >
<Fn> + < >
<Fn> + < >
<Fn> + < >
Функция
Комуникации
Заспиване
Превключване на
дисплей
Изкл. дисплей
Превключване на
тъчпада
Превключване на
високоговорителите
Засилване
на звука
Намаляване
на звука
Засилване
на яркостта
Намаляване
на яркостта
Описание
Включва/изключва устройствата
за комуникация на компютъра.
(Устройствата за комуникация
може да варират според
конфигурацията.)
Вкарва компютъра в режим
Sleep (Заспиване).
Превключва активния дисплей
между екрана, външния монитор
(ако е свързан такъв), или и
двете.
Изключва задното осветление на
екрана, за да пести енергия.
Натиснете който и да е клавиш,
за да го включите отново.
С него мишката се включва и
изключва.
Включва и изключва
високоговорителите.
Усилва силата на звука.
Намалява силата на звука.
Увеличава яркостта на екрана.
Намалява яркостта на екрана.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: