Download Print this page

Philips 6914830PU User Manual page 20

Led floor lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Problem
LivingColors
Lampen er ikke tilsluttet korrekt
udsender ikke
noget lys
Fjernbetjeningen virker ikke
LivingColors
Fjernbetjeningen virker ikke
reagerer ikke på
fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen er ikke koblet til lampen
Meget trafik på et trådløst datanetværk (f.eks.
trådløs router)
Jeg kan ikke
Du trykkede ikke længe nok på knappen "I"
sammenkoble
flere LivingColors-
lamper
LivingColors-lamperne er af forskellige
versioner
Jeg kan ikke starte
Strygebevægelsen var ikke korrekt
det automatiske
farveskift
LivingColors virker
Andet problem
stadig ikke, som
den skal
Bortskaffelse af dit gamle produkt
Dit produkt er konstrueret med og produceret af materialer
og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Når dette markerede affaldsbøttesymbol er placeret på
et produkt betyder det, at produktet er omfattet af det
europæiske direktiv 2002/96/EC
Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter i dit lokalområde.
Overhold gældende regler, og bortskaf ikke dine gamle produkter
sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af
dine gamle produkter er med til at skåne miljøet og vores helbred.
Garanti:
Philips' to-årige garanti gælder, hvis produktet anvendes i henhold til
vejledningen og til de beregnede formål. Reklamation accepteres kun
ved forevisning af det originale købsbevis (faktura, salgsdokument
eller kvittering) med oplysninger om købsdato, forhandlernavn og en
produktbeskrivelse.
Philips' garanti ophører, hvis:
- Noget er ændret, overskrevet, slettet eller ulæseligt på købsbeviset
eller produktbeskrivelsen.
- Der er fejl som følge af beskadigelse, forkert tilslutning eller
mishandling.
- Der er en fejl, der skyldes ekstreme omstændigheder, som ikke
er naturligt forbundet med LivingColors, for eksempel lynnedslag,
oversvømmelse, ildebrand, forkert anvendelse eller uagtsomhed.
- LivingColors er blevet åbnet eller skilt ad.
Garanti og service:
For yderligere oplysninger og ved eventuelle problemer kan du gå ind
på Philips' hjemmeside på www.philips.com/livingcolors eller kontakte
Philips Lighting Contact Center på frikaldsnummeret 00800-74454775
15
Mulig årsag
Kontroller tilslutningerne fra ledningen til lampen
Kontroller, at stikket sidder korrekt i stikkontakten
Se det næste afsnit
Kontroller batterierne i fjernbetjeningen. Batterierne skal være sat
rigtigt i (+ og -) og de skal være opladte. Hvis fjernbetjeningen stadig
ikke virker, skal du prøve at udskifte batterierne.
Opret forbindelse mellem fjernbetjeningen og LivingColors-lampen
ved at følge fremgangsmåden under "2. Sådan sætter du LivingColors-
lamper sammen"
Flyt LivingColors væk fra det trådløse adgangspunkt
Kontroller, at alle LivingColors, der er tilsluttet denne fjernbetjening,
er tændt, da de ellers ikke vil reagere efter denne handling.
Tryk samtidigt på "0" og ( ) i mindst 5 sekunder for at skifte til en
anden kanal (alle LivingColors vil blinke grønt for at bekræfte). Du
kan gentage denne fremgangsmåde op til 3 gange, helst fra en anden
position.
Gentag fremgangsmåden under "2. Sådan sætter du LivingColors-
lamper sammen". Hvis den blev koblet rigtigt, vil lampen give 1 grønt
blink. Hvis sammenkoblingen mislykkedes, vil den straks vende tilbage
til dens forrige indstillinger uden at blinke grønt.
Kontroller, om de lamper, som du ikke kan koble sammen, begge har
et "G2"-mærke bag på fjernbetjeningen og i bunden af selve lampen.
Hvis en af lamperne ikke har det, kan den ikke kobles sammen med
en anden lampe, der har det (men den kan stadig kobles sammen
med andre lamper, der ikke har G2-mærket).
Hvis farven skifter til en anden (statisk) farve, men ikke påbegynder
en farve-loop, var din strygebevægelse ikke korrekt. Prøv igen
Kontakt Philips Lighting Contact Center (se Garanti og service)
Løsning

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips 6914830PU

  Related Manuals for Philips 6914830PU