Download Print this page

Philips 6914830PU User Manual page 14

Led floor lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Die Philips-Garantie erlischt, wenn:
- Teile des Kaufbelegs oder der Produktbeschreibung verändert,
durchgestrichen oder unkenntlich gemacht wurden.
- Schäden durch falsche Anschlüsse oder Missbrauch verursacht
wurden.
- bei Schäden durch extreme Einflüsse, die nicht in die Garantie von
der LivingColors eingeschlossen sind, z. B. Blitzschlag, Flut, Feuer,
unsachgemäße Handhabung oder Fahrlässigkeit.
- die LivingColors geöffnet oder zerlegt wurde.
NL
Gebruiksaanwijzing LivingColors
Bedankt voor uw aanschaf van de Philips LivingColors-vloerlamp!
LivingColors is speciaal ontworpen om met kleur en licht een
persoonlijke sfeer in uw huis te creëren.
Lees de instructies aandachtig door als u LivingColors voor de eerste
keer gebruikt en bewaar de instructies zodat u deze later nog eens
kunt nalezen. Als u de aanwijzingen opvolgt, zult u optimaal genieten van
Philips LivingColors.
Belangrijk:
-Haal de onderdelen voorzichtig uit de verpakking.
-Controleer of u alle onderdelen hebt.
De LivingColors Mini aansluiten en instellen:
1.Plaats de staander in de voet en draai deze rechtsom totdat u niet
verder kunt draaien (tekening 1).
2.Steek het snoer in de opening aan de onderzijde van de lampvoet
(tekening 2) en sluit het andere uiteinde van het snoer aan op het
stopcontact.
3.Sluit het snoer aan de bovenzijde van de staander aan op de lamp –
zorg ervoor dat u een klik hoort (tekening 3).
4.Plaats de lamp op de staander en richt de LivingColors naar de muur
(de optimale afstand is 50 cm) – tekening 4. De LivingColors geeft een
korte demonstratie van de kleurmogelijkheden. U past de hoogte van
de armatuur aan door de ring in het midden van de standaard los te
draaien, het bovenste gedeelte van de standaard te verschuiven totdat
de gewenste hoogte is bereikt en vervolgens de ring weer vast te
draaien (tekening 5).
5.Open het batterijvakje van de afstandsbediening door de knop op
de achterzijde te schuiven. Plaats drie AAA-batterijen (+ en - zoals
aangegeven) (tekening a)
6.Schakel de LivingColors in door kort op "I" (Aan) op de
afstandsbediening (tekening c) te drukken.
7.Creëer uw eigen sfeer door:
-de gewenste kleur op de kleurenring aan te raken. Beweeg uw vinger
over de kleurenring om de kleur nauwkeuriger in te stellen (tekening
d)
-de kleurbalans te wijzigen (meer wit toe te voegen aan de huidige
kleur). Druk op ( ) voor een diepere kleur of op ( ) voor een
lichtere kleur (tekening a). Uiteindelijk wordt de kleur wit.
-te dimmen. Verhoog (
) of verlaag ( ) de lichtintensiteit met de
dimknoppen (tekening f).
8.Schakel de LivingColors uit door op de knop "0" (uit) te drukken. De
LivingColors onthoudt de laatst gekozen kleurinstelling (tekening c).
9
Service und Garantie:
Für weitere Informationen und falls Probleme auftreten, besuchen Sie
die Philips Website unter www.philips.com/livingcolors, oder wenden Sie
sich unter der gebührenfreien Hotline 00800-PHILIPSL oder
00800-74454775 an das Philips Lighting Contact Center.
Doe meer met LivingColors:
1.Automatische kleurenloop
Beweeg uw vinger rond over de kleurenring (één hele cirkel) en druk
kort op "I" (aan). De LivingColors schakelt over op de automatische
kleurenloop: de kleuren van de lamp veranderen automatisch.
U kunt de snelheid waarmee de kleuren veranderen, instellen.
De snelheid kan met de klok mee worden gewijzigd van snel
(donkerblauwe kleur op de kleurenring) naar langzaam (paars)
(tekening g). U kunt overal op de kleurenring tikken. In de
automatische kleurenloop kunt ook de kleurbalans en helderheid van
de kleuren aanpassen.
Om terug te keren naar de modus voor statische kleur, beweegt u uw
vinger nogmaals rond de kleurencirkel en drukt u daarna op 0. U kunt
de LivingColors ook uitschakelen en weer inschakelen (door op "0" en
vervolgens op "I" te drukken) om naar de modus voor vaste kleuren
terug te keren. (tekening a)
2.
LivingColors-lampen koppelen
1. U kunt meerdere LivingColors-lampen bedienen met dezelfde
afstandsbediening. Deze zullen allemaal dezelfde kleur weergeven
(of tegelijk van kleur veranderen). Als u meerdere LivingColors-
lampen aan één afstandsbediening wilt koppelen, houdt u de
afstandsbediening dicht bij het Philips-logo boven op de lamp en
houdt u "I" (aan) ingedrukt. De LivingColors knippert drie keer en
knippert daarna kort in de kleur groen. U kunt de knop nu loslaten.
De gekoppelde lampen gebruiken de meest recente instelling van
de afstandsbediening.
- Herhaal deze handeling voor elke LivingColors-lamp die u aan de
andere wilt koppelen.
- Als u de LivingColors-lampen weer afzonderlijk wilt gebruiken, kunt
u de koppeling ervan ongedaan maken door lampen aan een andere
afstandsbediening te koppelen en het proces te herhalen.
Eén LivingColors-lamp bedienen met meerdere afstandsbedieningen.
is ook mogelijk. Als u dit wilt doen, moet u eerst een van de
afstandsbedieningen resetten door de knoppen "0" en ( )
gedurende vijf seconden gelijktijdig ingedrukt te houden. Houd
daarna beide afstandsbedieningen dicht bij elkaar en houd op
beide de knop "I" zeven seconden ingedrukt. U kunt nu de nieuwe
afstandsbediening aan de LivingColors-lamp koppelen op de manier
zoals hierboven is beschreven.
- Een LivingColors-lamp die aan twee (of meer) afstandsbedieningen
is gekoppeld, kan met elk van deze afstandsbedieningen worden
bediend.
- Als u een afstandsbediening van een LivingColors wilt loskoppelen,
houdt u de afstandsbediening dicht bij de LivingColors-lamp en
drukt u drie seconden op "0". De LivingColors-lamp knippert drie
keer. Als u de knop "0" nog iets langer ingedrukt houdt, gaat de
lamp langzaam uit. De afstandsbediening en de LivingColors-lamp
zijn nu losgekoppeld.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips 6914830PU

  Related Manuals for Philips 6914830PU