Download Print this page

Philips 69147-30-PH Manual

Cd radio cassette recorder
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

AZ 1035
CD Radio Cassette Recorder

Advertisement

loading

  Also See for Philips 69147-30-PH

  Related Manuals for Philips 69147-30-PH

  Summary of Contents for Philips 69147-30-PH

 • Page 1 AZ 1035 CD Radio Cassette Recorder...
 • Page 2 ÈESKA REPUBLIKA Vystraha! Tento pøístroj pracuje s laserov¥m paprskem. Pøi nesprávné manipulaci s pøístrojem (v rozporu s tímto návodem) mù¿e dojít k nebezpeènému ozáøení. Proto pøístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu v|dy svìøte specializovanému servisu. Nebezpeèí! Pøi sejmutí...
 • Page 3 Controls...4 English Power supply ...5 Basic fuctions ...6 Radio...6 äÌÓÔÍË ÛÔ ‡‚ÎÂÌËfl ...14 êÛÒÒÍËÈ èËÚ‡ÌË ...15 éÒÌÓ‚Ì˚ ÙÛÌ͈ËË ...16 ꇉËÓ ...16 Opis prze¬åczników ...24 Polski Zasilanie ...25 Podstawowe funkcje ...26 Radio...26 Ovládací tlaèítka ...34 Èesky Napájení ...35 Základní funkce...36 Radiopøijímaè...36 Ovládacie gombíky...44 Slovensky Napájanie ...45...
 • Page 4 VEZÉRLÕ GOMBOK ALAPFUNKCIÓK 1 POWER: CD, TAPE, BAND ..a hangforrás kiválasztása 2 DBB...a mély hangok kiemelése 3 VOLUME ...a hangerõ beállítása 4 p...a 3,5 mm-es fejhallgató csatlakozója (a készülék hátoldalán) Megjegyzés: Ha csatlakoztatja a fejhallgatót, a hangszórók automatikusan kikapcsolnak. 5 MAGNETOFON PAUSE ;...
 • Page 5 Elemek A készülékhez (opcionális) Nyissa ki a készülék elemtartóját és helyezzen be hat darab R20, UM-1 vagy D-típusú elemet (lehetõleg tartósat). A távirányítóhoz (tartozékok) Nyissa ki a távirányító elemtartójának fedelét és helyezzen be 2 darab R03, UM-4 vagy AAA típusú elemet (lehetõleg tartósat). Ha az elemek kimerültek, vagy hosszabb idõn keresztül nem szándékozik használni a készüléket, akkor vegye ki az elemeket.
 • Page 6 ALAPFUNKCIÓK A készülék be- és kikapcsolása A POWER csúszkát állítsa a kívánt hangforrásra: CD, TAPE vagy BAND (a rádió esetében). A készülék akkor van kikapcsolva, ha a POWER csúszka az OFF/TAPE álláson van és nincs benyomva egyetlen magnetofonkezelõ gomb sem. Megjegyzés: Ha elemekrõl üzemelteti a készüléket, mindig vigyázzon, hogy használat után kapcsolja ki.
 • Page 7 CD lejátszása 1 A POWER csúszkát állítsa a CD jelzésre. 2 Az / OPEN gomb megnyomásával nyissa ki a CD-tartót. 3 Helyezzen be egy audio CD-t (az az oldala legyen felül, ahol a címke van) és zárja be a tartót. ™...
 • Page 8 CD-LEJATSZO Keresés visszafelé és elõre ∞ Másik szám kiválasztása Röviden nyomja meg a ∞ vagy § gombot egyszer/többször, ha az aktuális/elõzõ vagy következõ szám kezdetére kíván ugrani. Lejátszás alatt: A CD lejátszása automatikusan folytatódik a kiválasztott számtól. Álló helyzetben: A 2; gomb megnyomásával indítsa el a CD lejátszását. ™...
 • Page 9 Számok beprogramozása Lehetõsége van arra, hogy kiválasszon számokat, melyeket tetszõleges sorrendben tárol a memóriában. Bármelyik számot tárolhatja többször is. Legfeljebb 20 szám tárolható a memóriában. 1 Stop módban válassza ki a megfelelõ számot a ∞ vagy § gombbal. 2 Amikor megjelenik a keresett sáv száma a kijelzõn, nyomja meg a CD MODE gombot: ezzel tárolja a memóriában a sávnak a számát.
 • Page 10 MAGNETOFON Kazetta lejátszása 1 A POWER csúszkát állítsa a TAPE jelzésre. 2 A OPEN·STOP / 9 gomb megnyomásával nyissa ki a kazettatartót. 3 Helyezzen be a nyitott oldalával felfelé egy olyan kazettát, melyen van felvétel és zárja be a kazettatartót. 4 A PLAY 1 gomb megnyomásával kezdje el a lejátszást.
 • Page 11 Felvétel készítése CD-rõl – a CD szinkron indítása 1 A POWER csúszkát állítsa a CD jelzésre. 2 Helyezzen be egy CD-t és ha kívánja, programozzon be számokat. 3 A OPEN·STOP / 9 gomb megnyomásával nyissa ki a kazettatartót. 4 Helyezzen be egy üres, felvétel készítésére alkalmas (nem védett) kazettát és zárja be a kazettatartót.
 • Page 12 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Általános karbantartás Óvja a készüléket, elemeket, CD-ket és kazettákat a nedvességtõl, csapadéktól, homoktól és túlzott hõhatástól (melyet fûtõtest vagy a közvetlen napsugárzás okozhat). A készülék mechanikus alkatrészeinek súrlódási felületei önkenõk, ezért az olajozásuk és kenésük tilos! A készüléket puha, enyhén megnedvesített szöszmentes ruhával lehet tisztítani.
 • Page 13 FIGYELMEZTETÉS Semmilyen körülmények között se próbálja önmaga megjavítani a készüléket, mert ebben az esetben megszûnik a garancia. Probléma Lehetséges ok Nincs hang, A hangerõ nincs beállítva. nincs feszültség Fejhallgató van csatlakoztatva. A hálózati kábel nem jól csatlakozik. Az elemek kimerültek. Az elemek rosszul vannak betéve.

This manual is also suitable for:

Az 1035