Download Print this page

Rengøring Og Vedligeholdelse - Philips 6914830PU User Manual

Led floor lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Gør mere med LivingColors:
1.Automatisk farveskift
Stryg med fingeren rundt om farvehjulet (en hel omgang), og
tryk kortvarigt på "I" ("tændt"). LivingColors skifter derefter til
automatisk farveskift: Lampen begynder at skifte farve automatisk.
Du kan justere den hastighed, som farverne skifter med. Hastigheden
kan justeres med uret, fra hurtig (mørkeblå farve på farvehjulet)
til langsom (lilla) (tegning g). Du kan trykke hvor som helst på
farvehjulet. Mens du er i tilstanden automatisk farveskift, kan du også
justere farvernes mætning og lysstyrke.
Hvis du vil skifte tilbage til statisk farvetilstand, skal du stryge med
fingeren rundt om farvehjulet igen og derefter trykke på "0". Du kan
også slukke for LivingColors på "0" og tænde igen på "I". (tegning c)
2.Sådan sætter du LivingColors-lamper sammen
1. Du kan betjene flere LivingColors med den samme fjernbetjening.
LivingColors-lamperne vil derefter lyse i den samme farve (eller
skifte farve samtidigt). Hvis du vil betjene flere LivingColors med den
samme fjernbetjening, skal du holde fjernbetjeningen tæt på Philips-
logoet øverst på lampen og trykke på "I" ("tændt"). LivingColors
blinker 3 gange og blinker derefter kortvarigt grønt. Du kan slippe
knappen nu. De sammensatte lamper vil skifte til den sidste indstilling
på fjernbetjeningen.
- Gentag denne handling for hver af de LivingColors-lamper, du vil
slutte til de andre.
- Hvis du igen vil bruge LivingColors hver for sig, skal du slutte dem
til en anden fjernbetjening på samme måde som beskrevet ovenfor.
2. Det er også muligt at betjene én LivingColors-lampe med flere
fjernbetjeninger. For at gøre dette skal du først nulstille én af
fjernbetjeningerne ved at trykke på "0" og knapperne ( ) samtidigt
og holde dem nede i 5 sekunder. Hold derefter to fjernbetjeninger
tæt på hinanden, og tryk på knappen "I" på begge i 7 sekunder. Du
kan nu koble den nye fjernbetjening til LivingColors på samme måde
som beskrevet ovenfor.
- LivingColors, der er koblet til to (eller flere) fjernbetjeninger, kan
betjenes fra en hvilken som helst af fjernbetjeningerne.
- Hvis du vil koble en fjernbetjening fra en LivingColors, skal du
holde fjernbetjeningen tæt på LivingColors og trykke på "0" i tre
sekunder. LivingColors blinker 3 gange. Hold knappen "0" nede
lidt længere, og den vil langsomt blive slukket. Fjernbetjeningen og
LivingColors er nu koblet fra hinanden.
3. Kompatibilitet med timere
Du kan bruge LivingColors med en timer (medfølger ikke). Når
den bliver tændt med en timer, vil LivingColors vise dine sidste
indstillinger (statisk farve eller automatisk farveskift)
Rengøring og vedligeholdelse:
Tag stikket ud af stikkontakten.
For at undgå at ridse LivingColors, fjernbetjeningen og adapteren bør
de kun rengøres med en blød, tør klud.
Undlad at benytte rengøringsmidler.
14
Sikkerhedsinstruktioner:
Undgå, at stikket og LivingColors kommer i kontakt med væsker
og fugt.
-LivingColors er kun til indendørs brug. Brug den ikke, hvor der er
vådt, f.eks. på badeværelser eller udendørs.
-LivingColors er ikke legetøj og dermed ikke beregnet til, at børn
leger med den.
-Må ikke placeres på varme overflader.
-Af sikkerhedsårsager og af hensyn til garantien må LivingColors og
stikket ikke åbnes.
-Brug kun den medfølgende adapter: Brug af en anden adapter kan
beskadige din LivingColors.
Miljø:
Når du engang vil kassere LivingColors, skal du bortskaffe den i
overensstemmelse med instruktionerne fra de lokale myndigheder. Fjern
batterierne, inden du kasserer fjernbetjeningen. Smid ikke batterierne
ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. De skal afleveres på
et officielt indsamlingssted eller hos en Philips-forhandler, som vil
bortskaffe batterierne på en miljøvenlig måde.
Stikspecifikationer:
AC-adapter
Model:
EADP-15YB D (Storbritannien + Singapore)
Input:
220 - 240 V ~ 0,3 A
Output:
Enhedens strømforbrug: op til 15,4 W
Fjernbetjening:
Batterier:
3 x Philips Powerlife Alkaline AAA LR03, 1,5 V.
Trådløs RF-frekvensbånd:
Trådløs kommunikationsprotokol:
Betjeningskanaler:
Miljømæssige specifikationer:
Temperatur (betjening):
Temperatur (opbevaring):
Relativ luftfugtighed:
EADP-15YB C(EU)
EADP-10EB E (Australien)
50 Hz
18,5 V 0,83 A
Trådløs specifikation:
2405~2475 MHz
IEEE 802.15.4)
kanal 11, 15, 20 eller 25
0...40 °C
-25...60 °C
5...95 %, ingen kondensering

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips 6914830PU

  Related Manuals for Philips 6914830PU