Download Print this page

Philips 6914830PU User Manual page 49

Led floor lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
LT
„LivingColors" naudojimo instrukcija
Dėkojame, kad įsigijote „Philips LivingColors" grindų šviestuvą!
„LivingColors" yra specialiai pritaikyta spalvomis ir šviesomis kurti Jūsų
namų aplinką.
Pirmą kartą naudodami „LivingColors" įdėmiai perskaitykite šią
instrukciją ir išsaugokite ją, jei prireiktų pasižiūrėti vėliau. Laikydamiesi
mūsų nurodymų galėsite mėgautis visomis „Philips LivingColors"
funkcijomis.
Svarbu:
-Atsargiai išimkite dalis iš pakuotės.
-Patikrinkite, ar joje yra visos dalys.
Pradžia:
1.Įstatykite strypą į pagrindą ir sukite strypą laikrodžio rodyklės kryptimi,
kol jis nebesisuks (1 pav.).
2.Įkiškite kištuką į angą po šviestuvo pagrindu (2 pav.), o kitą jo galą
įkiškite į maitinimo lizdą.
3.Įkiškite maitinimo kištuką stovo viršuje į lempą – įsitikinkite, kad
pasigirsta spragtelėjimas (3 pav.).
4.Uždėkite lempą ant stovo ir nukreipkite „LivingColors" į sieną
(optimalus atstumas yra 50 cm) – 4 pav. „LivingColors" parodys trumpą
galimų spalvų pristatymą. Galite reguliuoti šviestuvo aukštį pasukdami
ratuką stovo viduryje, patraukdami viršutinę stovo dalį iki norimo
aukščio ir tada pasukdami ratuką atgal ir užfiksuodami padėtį (5 pav.).
5.Atidarykite nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementų skyrelį
paslinkdami mygtuką jo galinėje pusėje. Įdėkite 3 AAA tipo maitinimo
elementus (+ ir – kaip parodyta) (pav. a).
6.„LivingColors" įjunkite trumpai paspausdami įjungimo / išjungimo
mygtuko dalį „I" (įjungimas) nuotolinio valdymo pulte (pav. c).
7.Susikurkite savo aplinką
-Paliesdami norimą spalvą ant spalvų rato. Galite braukti pirštu per
spalvų ratą ir patikslinti spalvą (pav. d).
-Keisdami spalvų sodrumą (pridėdami dabartinei spalvai daugiau
baltumo). Paspauskite ( ), jei norite sodrios spalvos arba ( ), jei norite
labiau pastelinės spalvos (pav. a). Galiausiai pasieksite baltą spalvą.
-Pritemdymas. Didinkite (
) arba mažinkite ( ) šviesos intensyvumą
pritemdymo mygtukais (pav. f).
8.Išjunkite „LivingColors" trumpai paspausdami mygtuką „0" (išjungti).
„LivingColors" prisimins paskutinį spalvų nustatymą kitam kartui (pav.
c).
44
Dar daugiau su „LivingColors":
1.Automatinis spalvų keitimo režimas
Perbraukite pirštu per spalvų ratą ir trumpai paspauskite „I"
(„Įjungti"); „LivingColors" automatiškai persijungs į automatinio
spalvų keitimo režimą, lempa pradės automatiškai keisti spalvas.
Galite reguliuoti spalvų keitimosi greitį. Greitį galima reguliuoti
laikrodžio rodyklės kryptimi, nuo greito (tamsiai mėlyna spalva spalvų
rate) iki lėto (violetinė) (pav. g). Galite paliesti bet kurią spalvų rato
vietą. Automatinio spalvų keitimo režimu taip pat galite reguliuoti
spalvų sodrumą ir šviesumą.
Norėdami vėl įjungti pastovių spalvų režimą, dar kartą perbraukite
per spalvų ratą ir paspauskite „0". Arba galite išjungti („0") ir vėl
įjungti („I") „LivingColors". (Pav. c)
2.„LivingColors" lempų susiejimas
1. Galite valdyti kelias „LivingColors" lempas vienu nuotolinio
valdymo pultu. Tada „LivingColors" lempos švies ta pačia spalva (arba
kartu keis spalvas). Norėdami susieti kelias „LivingColors" lempas su
vienu nuotolinio valdymo pultu, prikiškite nuotolinio valdymo pultą
prie „Philips" logotipo lempos viršuje ir paspauskite „I" („įjungti").
„LivingColors" 3 kartus sumirksės ir tada trumpai sumirksės žaliai.
Dabar galite atleisti mygtuką. Susietos lempos bus perjungtos į
paskutinę nuotolinio valdymo pulto nuostatą.
- Pakartokite šį veiksmą su kiekviena „LivingColors" lempa, kurią
norite susieti su kitomis.
- Norėdami vėl naudoti „LivingColors" lempą atskirai, susiekite ją su
kitu nuotolinio valdymo pultu, kaip aprašyta aukščiau.
2. Taip pat galima valdyti vieną „LivingColors" lempą keliais nuotolinio
valdymo pultais. Norėdami tai padaryti visų pirma nustatykite nuo-
tolinio valdymo pultus iš naujo paspausdami ir laikydami nuspaudę
mygtukus „0" ir ( ) 5 sekundes. Tada laikykite du nuotolinio valdymo
pultus netoli vienas kito ir 7 sekundėms paspauskite jų abiejų
mygtukus „I". Dabar galite susieti naują nuotolinio valdymo pultą su
„LivingColors" taip pat, kaip aprašyta aukščiau.
- „LivingColors", susietą su dviem (ar daugiau) nuotolinio valdymo
pultų galima valdyti bet kuriuo nuotolinio valdymo pultu.
- Norėdami atsieti nuotolinio valdymo pultą nuo „LivingColors",
laikykite nuotolinio valdymo pultą arti „LivingColors" ir paspauskite
bei tris sekundes palaikykite „0". „LivingColors" 3 kartus sumirksės.
Palaikykite mygtuką „0" kiek ilgiau, ir ji lėtai užges. Dabar nuotolinio
valdymo pultas ir „LivingColors" nebesusieti.
3.Suderinamumas su laikmačiais
Galite naudoti „LivingColors" su laikmačiu (nepridedamas). Įjungus
laikmačiu „LivingColors" rodys paskutines nuostatas (pastovią spalvą
arba spalvų keitimo režimą)

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips 6914830PU

  Related Manuals for Philips 6914830PU