Download Print this page

Sigurnosne Upute - Philips 6914830PU User Manual

Led floor lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Problem
LivingColors ne svijetli
LivingColors ne
odgovara na naredbe
daljinskog upravljača
Ne mogu povezati više
svjetiljki LivingColors
Ne mogu pokrenuti
način rada za
automatsku promjenu
boje
LivingColors još uvijek
ne radi pravilno
Čišćenje i održavanje:
Izvucite utikač iz zidne utičnice.
Svjetiljku LivingColors, daljinski upravljač i adapter smijete brisati
samo mekom suhom krpom kako na njima ne bi nastale ogrebotine.
Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.

Sigurnosne upute:

Utikač i svjetiljku LivingColors držite podalje od tekućina i vlage.
-LivingColors služi samo za uporabu u zatvorenim prostorima.
Nemojte je koristiti na vlažnim mjestima, npr. u kupaonici ili na
otvorenom.
-Svjetiljka LivingColors nije igračka i djeca se ne smiju igrati s njom.
-Svjetiljku nemojte stavljati na vruće površine
-Iz sigurnosnih razloga i prema odredbama jamstva, svjetiljku
LivingColors i utikač ne smijete otvarati.
-Koristite isključivo isporučeni adapter: korištenjem drugog adaptera
svjetiljka LivingColors može se oštetiti.
Zaštita okoliša:
Ako nakon određenog vremena svjetiljku odlučite baciti, učinite to
u skladu s uputama lokalnih vlasti. Prije bacanja daljinskog upravljača
u otpad izvadite baterije iz njega. Baterije nemojte odlagati zajedno
s uobičajenim otpadom iz kućanstva. Treba ih predati na službenom
mjestu za prikupljanje ili kod prodavača Philips proizvoda gdje će se
baterije odložiti na način koji nema štetan utjecaj na okoliš.
Specifikacije utikača:
Adapter za napajanje
Model:
Ulaz:
220 - 240 V ~ 0,3 A
Izlaz:
67
Mogući uzrok
Svjetiljka nije pravilno
priključena
Daljinski upravljač ne radi
Daljinski upravljač ne radi
Daljinski upravljač nije
povezan sa svjetiljkom
Gust promet na mreži za
bežični prijenos podataka
(npr. bežični usmjerivač)
Niste dovoljno dugo držali
gumb "I"
Svjetiljke LivingColors su
različitih verzija
Niste pravilno prešli prstom
preko kotačića za odabir
boje
Drugi problem
EADP-15YB C(EU vrsta)
EADP-15YB D (UK vrsta + Singapur)
EADP-10EB E (vrsta za Australiju)
18,5 V 0,83 A
Provjerite je li kabel pravilno priključen na svjetiljku
Provjerite je li utikač pravilno umetnut u zidnu utičnicu
Pogledajte sljedeći odjeljak
Provjerite baterije u daljinskom upravljaču. Baterije trebaju biti pravilno postavljene
(+ i -) i pune. Ako daljinski upravljač i dalje ne radi, zamijenite baterije.
Povežite daljinski upravljač sa svjetiljkom LivingColors prateći postupak "2.
Povezivanje svjetiljki LivingColors"
Pomaknite LivingColors dalje od bežične pristupne točke
Provjerite jesu li uključene svjetiljke LivingColors povezane s tim daljinskim
upravljačem; u suprotnom neće reagirati nakon ove radnje.
Istovremeno pritisnite "0" i ( ) najmanje 5 sekundi za prebacivanje na drugi kanal
(sve svjetiljke LivingColors treperit će zelenom bojom u znak potvrde). Postupak
možete ponoviti do 3 puta, po mogućnosti iz drugog položaja.
Ponovite postupak "2. Povezivanje svjetiljki LivingColors" Ako se uspješno poveže,
svjetiljka će jednom zatreperiti zelenom bojom; ako se ne poveže uspješno, vratit će
se na prethodne postavke bez treperenja zelenom bojom.
Provjerite nalazi li se znak "G2" na poleđini daljinskog upravljača obje svjetiljke
koje ne možete povezati i na dnu samih svjetiljki. Ako jedna od dvije svjetiljke nema
taj znak, ne može se povezati sa svjetiljkom koja ima znak (ali može se povezati s
drugim svjetiljkama koje nemaju znak G2).
Ako se boja promijeni u drugu (statičnu) boju, ali se ne pokrene petlja boja, niste
pravilno prešli prstom preko kotačića za odabir boje; pokušajte ponovo
Nazovite centar tvrtke Philips Lighting (pogledajte poglavlje Jamstvo i servis)
Potrošnja energije rasvjetnog tijela: do 15,4 W
Daljinski upravljač:
Baterije:
Bežične specifikacije:
Bežični RF frekvencijski pojas:
Protokol za bežičnu komunikaciju:
Radni kanali:
Specifikacije vezane uz okoliš:
Temperatura (rad):
Temperatura (spremanje):
Relativna vlažnost:
Jamstvo:
Dvogodišnje jamstvo tvrtke Philips vrijedi ako se proizvod koristi u
skladu s uputama i njegovom namjenom. Reklamacije će se prihvatiti
samo uz originalan dokaz o kupnji (račun, priznanica ili potvrda) koji
sadrži datum kupnje, ime distributera i opis proizvoda.
Jamstvo tvrtke Philips ne vrijedi u sljedećim slučajevima:
- Na potvrdi o kupnji ili opisu proizvoda nešto promijenjeno,
prekriženo, prebrisano ili učinjeno nečitljivim.
- Došlo je do pogrešaka zbog oštećenja, pogrešnog priključivanja ili
nepravilnog korištenja.
- Oštećenje je uzrokovano ekstremnim uvjetima koji nemaju veze sa
svjetiljkom LivingColors, npr. udarom groma, poplavom, požarom,
pogrešnom upotrebom ili nepažnjom.
- Svjetiljka LivingColors bila je otvarana ili rastavljana.
Jamstvo i servis:
Ako vam trebaju dodatne informacije ili ako imate problema sa
svjetiljkom, posjetite internetsku stranicu tvrtke Philips na
50 Hz
www.philips.com/livingcolors ili nazovite centar za Philips Lighting
tvrtke Philips na besplatan broj: 00800-PHILIPSL ili 00800-74454775
Rješenje
3 Philips Powerlife Alkaline AAA LR03, 1,5 V.
kanali 11, 15, 20 ili 25
5...95 % bez kondenzacije
2405~2475 MHz
IEEE 802.15.4)
0...40 °C
-25...60 °C

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips 6914830PU

  Related Manuals for Philips 6914830PU