Philips 6914830PU User Manual page 71

Led floor lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HR
Upute za korištenje svjetiljke LivingColors
Zahvaljujemo vam na kupnji podne svjetiljke LivingColors tvrtke Philips!
Svjetiljka LivingColors posebno je dizajnirana kako bi vam omogućila da
uz boje i svjetlo u svom domu stvorite željeni ugođaj.
Prije prve uporabe svjetiljke LivingColors pažljivo pročitajte ove upute
i spremite ih za buduće potrebe. Prateći naše smjernice, uživat ćete u
punoj funkcionalnosti svjetiljke LivingColors tvrtke Philips.
Važno:
-Pažljivo izvadite dijelove iz pakiranja.
-Provjerite jeste li dobili sve dijelove.
Početak korištenja:
1.Umetnite stup u postolje, a zatim okrećite stup u smjeru kazaljke na
satu sve do kraja (crtež 1).
2.Utikač umetnite u otvor ispod postolja svjetiljke (crtež 2), a drugi kraj
umetnite u zidnu utičnicu.
3.Priključak na vrhu postolja umetnite u svjetiljku – pazite da čujete
škljocanje (crtež 3).
4.Postavite svjetiljku na postolje i usmjerite LivingColors prema zidu
(optimalna udaljenost je 50 cm) – crtež 4. Svjetiljka LivingColors
najprije će prikazati dostupne boje. Visinu rasvjetnog tijela možete
podešavati okretanjem prstena na sredini postolja, izvlačenjem gornjeg
dijela postolja do željene visine i ponovnim okretanjem prstena u
suprotnom smjeru kako biste fiksirali položaj (crtež 5).
5.Otvorite odjeljak za baterije na daljinskom upravljaču tako da gurnete
gumb na poleđini. Umetnite 3 AAA baterije (+ i – kao što je naznačeno)
(crtež a).
6.Uključite LivingColors kratkim pritiskom na I (uključeno) na gumbu za
uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču (crtež c.).
7.Stvorite vlastiti ugođaj na sljedeći način:
-dodirivanjem željene boje na kotačiću za odabir boje. Prelaženjem
prstom preko kotačića za odabir boje možete poboljšati boju (crtež d)
-mijenjanjem zasićenosti boje (dodavanjem bijele boje trenutno
odabranoj). Pritisnite ( ) za dublju boju ili ( ) za pastelniju boju
(crtež a). Na kraju ćete doći do bijele boje.
-zatamnjenjem. Povećajte (
gumba za zatamnjenje (crtež f).
8. Svjetiljku LivingColors isključite kratkim pritiskom gumba "0"
(isključeno). Svjetiljka LivingColors zapamtit će posljednju postavku
boje za sljedeću uporabu (crtež c).
66
) ili smanjite ( ) intenzitet svjetla pomoću
Postignite više uz LivingColors:
1.Automatska promjena boja
Prijeđite prstom preko kotačića za odabir boje (jedan pun krug) i
kratko pritisnite "I" ("Uključeno"); LivingColors će prijeći u način
rada za automatsku promjenu boja: svjetiljka će automatski početi
mijenjati boje.
Možete podesiti brzinu kojom se mijenjaju boje. Brzina se može
podešavati u smjeru kazaljke na satu, od brze (tamnoplava boja na
kotačiću za odabir boje) do spore (ljubičasta) (crtež g). Možete
dodirnuti bilo koje mjesto na kotačiću za odabir boje. Dok je aktivan
način rada za automatsku promjenu boja možete podešavati i
zasićenost i svjetlinu boja.
Kako biste se vratili u način rada statične boje, ponovo prijeđite
prstom preko kotačića za odabir boja, a zatim pritisnite "0". Možete i
isključiti "0" LivingColors i ponovo je uključiti "I". (crtež c)
2.
Povezivanje svjetiljki LivingColors
1. Možete upravljati s više svjetiljki LivingColors jednim daljinskim
upravljačem. Svjetiljke LivingColors tako će projicirati istu boju (ili
će istovremeno mijenjati boje). Kako biste povezali nekoliko svjetiljki
LivingColors s jednim daljinskim upravljačem, približite daljinski
upravljač logotipu tvrtke Philips na vrhu svjetiljke i pritisnite "I"
("Uključeno"). Svjetiljka LivingColors zasvijetlit će 3 puta, a zatim će
kratko zatreperiti zelenom bojom. Možete otpustiti gumb. Povezane
će svjetiljke prijeći na posljednju postavku daljinskog upravljača.
- Postupak ponovite za svaku novu svjetiljku LivingColors koju želite
povezati s drugima.
- Kako biste LivingColors ponovo koristili odvojeno, povežite je s
drugim daljinskim upravljačem na gore opisani način.
2. Može se i jednom svjetiljkom LivingColors upravljati s nekoliko
daljinskih upravljača. Kako biste to postigli, najprije ponovo postavite
jedan daljinski upravljač tako da istovremeno pritisnete i zadržite
"0" i gumbe ( ) 5 sekundi. Zatim držite dva daljinska upravljača
blizu jedan drugom te pritisnite gumb "I" na oba i zadržite ga 7
sekundi. Sada možete povezati novi daljinski upravljač sa svjetiljkom
LivingColors na gore opisani način.
- Svjetiljke LivingColors koje su povezane s dva (ili više) daljinska
upravljača mogu se kontrolirati pomoću bilo kojeg od tih daljinskih
upravljača.
- Kako biste prekinuli vezu daljinskog upravljača sa svjetiljkom
LivingColors, držite daljinski upravljač blizu svjetiljke LivingColors,
pritisnite "0" i zadržite 3 sekunde. LivingColors će zasvijetliti 3
puta. Zadržite "0" još malo i svjetiljka će se postepeno isključiti.
Veza između daljinskog upravljača i svjetiljke LivingColors sada je
prekinuta.
3. Kompatibilnost s vremenskim programatorima
Svjetiljku LivingColors možete koristiti s vremenskim
programatorom (nije u kompletu). Prilikom uključivanja pomoću
vremenskog programatora, LivingColors će prikazati posljednju
postavku (način rada statične boje ili automatske promjene boje)

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips 6914830PU

  Related Manuals for Philips 6914830PU