Download Print this page

Začetek Uporabe - Philips 6914830PU User Manual

Led floor lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Garanţie:
Garanţia Philips de doi ani este validă dacă produsul este utilizat
conform instrucţiunilor şi în scopul în care a fost creat. Reclamaţiile
vor fi acceptate doar prin prezentarea dovezii originale de achiziţie
(factură, bon sau chitanţă) în care sunt incluse data achiziţiei, numele
distribuitorului şi descrierea produsului.
Garanţia Philips se prescrie dacă:
- Orice a fost schimbat, tăiat, şters sau făcut ilizibil pe registrul de
achiziţii sau descrierea produsului.
- Erori cauzate de deteriorări, conexiuni defecte sau abuz.
- Un defect este cauzat de circumstanţe extreme, neinerente
produsului LivingColors, spre exemplu, iluminare, inundare, foc,
utilizare incorectă sau neglijenţă.
- Produsul LivingColors a fost deschis sau dezasamblat.
SL
LivingColors Navodila za uporabo
Hvala, ker ste kupili talno svetilko Philips LivingColors!
Svetilka LivingColors vam omogoča, da z barvami in svetlobo ustvarjate
lasten domači ambient.
Pred prvo uporabo svetilke LivingColors natančno preberite ta navodila
in jih shranite za poznejšo uporabo. Upoštevajte naše smernice in
optimalno izkoristite vse možnosti svetilke Philips LivingColors.
Pomembno:
-Dele previdno vzemite iz embalaže.
-Preverite, ali so priloženi vsi deli.
Začetek uporabe:
1.Nosilec vstavite v podstavek in ga do konca obrnite v desno (slika 1).
2.Vtič vstavite v odprtino pod podstavkom svetilke (slika 2), drugi konec
pa vklopite v stensko vtičnico.
3.Vtič na vrhu stojala vstavite v svetilko – ta mora klikniti na mesto
(slika 3).
4.Svetilko LivingColors postavite na stojalo in usmerite proti steni
(optimalna razdalja je 50 cm) – slika 4. LivingColors prikaže vse možne
barve. Višino svetila lahko nastavite tako, da obrnete obroček na
sredini stojala, zgornji del stojala povlečete na želeno višino in obroček
obrnete nazaj, da stojalo pritrdite na položaju (slika 5).
5.Premaknite gumb na hrbtni strani daljinskega upravljalnika, da odprete
pokrov prostora za baterije. Vstavite 3 baterije AAA (pazite na pravilno
polariteto) (slika a).
6.Svetilko LivingColors vklopite tako, da pritisnete "I" (vklop) na gumbu
za vklop/izklop daljinskega upravljalnika (slika c).
7.Ambient po želji ustvarite na naslednji način:
-Dotaknite se želene barve na barvnem kolescu. Barvo lahko prilagodite
tako, da se s prstom pomikate po barvnem kolescu (slika d)
-Spremenite zasičenost barv (dodajanje beline trenutni barvi). Pritisnite
( ) za globlje barve ali ( ) za bolj pastelne barve (slika a). Na koncu
bo uporabljena bela barva.
-Zatemnitev. Intenzivnost svetlobe zvišajte (
za zatemnitev (slika f).
8.Svetilko LivingColors izklopite tako, da pritisnete gumb "0" (izklop).
LivingColors si zapomni zadnjo nastavitev za naslednjo uporabo (slika
c).
58
) ali znižajte ( ) z gumbi
Garanţie şi Servicii:
Pentru informaţii şi în caz de probleme, vizitaţi site-ul Philips la adresa
www.philips.com/livingcolors sau contactaţi gratuit centrul Philips
Lighting Contact la nr. de telefon: 00800-PHILIPSL sau 00800-74454775
Dodatne funkcije svetilke LivingColors:
1.Način samodejnega spreminjanja barv
Prst pomaknite okoli barvnega kolesca (poln krog) in pritisnite
"I" (vklop); svetilka LivingColors preklopi na način samodejnega
spreminjanja barv: svetilka samodejno začne spreminjati barve.
Nastavite lahko hitrost spreminjanja barv. Hitrost lahko nastavite
v smeri urinega kazalca, in sicer od hitre (temno modra barva na
barvnem kolescu) do počasne (škrlatna barva) (slika g). Dotaknete
se lahko kateregakoli dela barvnega kolesca. Ko je vklopljen način
samodejnega spreminjanja barv, lahko nastavite tudi zasičenost in
svetlost barv.
Če želite preklopiti nazaj na način brez spreminjanja barv, se s
prstom pomaknite okoli barvnega kolesca in pritisnite "0". Svetilko
LivingColors lahko tudi ponovno izklopite ("0") ali vklopite ("I").
(slika c)
2.Povezovanje svetilk LivingColors
1. Z enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate z več svetilkami
LivingColors. Povezane svetilke LivingColors oddajajo isto barvo (ali
istočasno spreminjajo barve). Če z daljinskim upravljalnikom želite
povezati več svetilk LivingColors, ga približajte logotipu Philips na
zgornjem delu svetilke in pritisnite "I" (vklop). Svetilka LivingColors
3-krat utripne in nato za kratko zasveti zeleno. Zdaj lahko sprostite
gumb. Za povezane svetilke bo uporabljena zadnja nastavitev
daljinskega upravljalnika.
- Postopek ponovite za vse svetilke LivingColors, ki jih želite povezati
z drugimi.
- Če svetilko LivingColors želite ponovno uporabljati ločeno, jo na
enak način povežite z drugim daljinskim upravljalnikom.
2. Lahko pa eno svetilko LivingColors upravljate tudi z več daljinskimi
upravljalniki. To storite tako, da prvi daljinski upravljalnik najprej
ponastavite tako, da za 5 sekund istočasno pridržite gumba "0" in
( ). Nato daljinska upravljalnika držite blizu skupaj in za 7 sekund
na obeh pritisnite gumb "I". Zdaj novi daljinski upravljalnik lahko
povežete s svetilko LivingColors, kot je opisano zgoraj.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips 6914830PU

  Related Manuals for Philips 6914830PU