Download Print this page

Важлива Інформація; Початок Роботи - Philips 6914830PU User Manual

Led floor lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
UK Інструкція з використання світильника LivingColors
Дякуємо за придбання торшера Philips LivingColors!
Світильник LivingColors було спеціально розроблено для створення
неповторної атмосфери вдома з використанням кольору та світла.
Перш ніж почати користуватися світильником LivingColors,
уважно прочитайте цю інструкцію і збережіть її для майбутньої
довідки. Дотримуючись поданих тут рекомендацій, Ви зможете
повністю насолоджуватися всіма можливостями світильника Philips
LivingColors.
Важлива інформація:
-Обережно вийміть деталі з упаковки.
-Перевірте наявність усіх частин.
Початок роботи:
1.Вставте стійку у підставку, після чого повертайте її за
годинниковою стрілкою до фіксації (мал. 1).
2.Вставте роз'єм шнура з'єднання в отвір знизу підставки світильника
(мал. 2), а його інший кінець підключіть до розетки.
3.Вставте роз'єм шнура з'єднання на верхній частині підставки у
світильник до фіксації (мал. 3).
4.Поставте світильник LivingColors на підставку і спрямуйте його на
стіну (оптимальна відстань становить 50 см, див. мал. 4). Світильник
LivingColors коротко продемонструє можливості кольору. Можна
налаштувати висоту світильника, для цього слід повернути кільце
посередині підставки, підняти верхню частину підставки на
потрібну висоту та зафіксувати кільце у потрібному положенні
(мал. 5).
5.Відкрийте батарейний відсік пульта дистанційного керування,
посунувши кнопку на задній панелі. Вставте 3 батареї типу AAA,
враховуючи відповідні значення полярності "+" та "–" (мал. a).
6.Увімкніть світильник LivingColors, натиснувши "I" (увімк.) на кнопці
"увімк./вимк.", що на пульті дистанційного керування (мал. c).
7.Створіть неповторну атмосферу:
-Торкніться потрібного кольору на коліщатку з кольорами; щоб
вибрати один із відтінків, пересувайте палець по коліщатку (мал. d)
-Змінюйте насичення кольорів (додаючи більше білого до
поточного кольору). Натискайте ( ) для отримання насиченого
кольору або ( ) для отримання пастельного кольору (мал. a). В
результаті світильник буде світитися білим кольором.
-Регулювання яскравості світла. Збільшуйте (
яскравість світла за допомогою кнопок яскравості світла (мал. f).
8.Вимкніть світильник LivingColors, коротко натиснувши кнопку "0"
(вимк.). У пам'яті світильника LivingColors буде збережено останнє
налаштування кольору для наступного використання (мал. c).
51
Розширення можливостей світильника LivingColors:
1.Режим автоматичної зміни кольору
2.З'єднання світильників LivingColors
) або зменшуйте ( )
Пересуваючи палець по коліщатку з кольорами (одне повне
коло), коротко натисніть "I" (увімк.). Світильник LivingColors
перейде у режим автоматичної зміни кольору: розпочнеться
автоматична зміна кольорів лампи.
Можна налаштувати швидкість зміни кольорів. Значення
швидкості можна налаштувати за годинниковою стрілкою – від
високого (синій колір на коліщатку з кольорами) до низького
(пурпуровий) (мал. g). Можна торкнутися будь-якої частини
коліщатка з кольорами. У режимі автоматичної зміни кольору
можна також налаштувати насиченість і яскравість кольорів.
Щоб повернутися у режим статичного кольору, знову
пересувайте палець по коліщатку і натисніть "0". Також можна
ще раз вимкнути "0" і увімкнути "I" світильник LivingColors
(мал. c).
1. За допомогою одного пульта дистанційного керування можна
керувати кількома світильниками LivingColors. Світильники
LivingColors будуть світитися однаковим кольором (або будуть
одночасно змінювати кольори). Щоб з'єднати кілька світильників
LivingColors із одним пультом дистанційного керування,
піднесіть пульт дистанційного керування до логотипу Philips,
що зверху на світильнику, і натисніть "I" (увімк.). Світильник
LivingColors спалахне тричі і на короткий час засвітиться зеленим
кольором. Тепер кнопку можна відпустити. З'єднані світильники
будуть працювати у режимі останнього налаштування пульта
дистанційного керування.
- Повторіть цю процедуру для кожного світильника LivingColors,
який бажаєте з'єднати з іншими.
- Щоб знову використовувати світильник LivingColors окремо,
з'єднайте його з іншим пультом дистанційного керування так,
як це описано вище.
2. Керувати одним світильником LivingColors можна також за
допомогою кількох пультів дистанційного керування. Для цього
спочатку скиньте налаштування одного з пультів, натиснувши
і утримуючи кнопки "0" та ( ) одночасно протягом 5 секунд.
Потім, тримаючи два пульти дистанційного керування близько
один до одного, натисніть та утримуйте на них кнопку "I"
протягом 7 секунд. Тепер новий пульт дистанційного керування
можна з'єднати з LivingColors так само, як це описано вище.
- Керувати світильниками LivingColors, які з'єднано з двома (чи
більше) пультами дистанційного керування, можна будь-яким
із пультів.
- Щоб від'єднати пульт дистанційного керування від LivingColors,
тримайте пульт біля LivingColors і утримуйте натисненою
кнопку "0" протягом 3 секунд. LivingColors спалахне тричі.
Утримуйте натисненою кнопку "0" довше, після чого вона
повільно почне згасати. Тепер пульт дистанційного керування і
LivingColors від'єднано.
3. Сумісність із таймерами
Світильник LivingColors можна використовувати із таймером
(не входить у комплект). Коли світильник LivingColors увімкнено
з використанням таймера, світильник увімкнеться з останніми
налаштуваннями (режим статичного кольору або автоматичної
зміни кольору)

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips 6914830PU

  Related Manuals for Philips 6914830PU