Download Print this page

Saugumo Instrukcijos - Philips 6914830PU User Manual

Led floor lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Problema
„LivingColors"
Lempta tinkamai neįjungta
nešviečia.
Nuotolinio valdymo pultas neveikia
„LivingColors"
Nuotolinio valdymo pultas neveikia
nereaguoja į
nuotolinio valdymo
pultą
Nuotolinio valdymo pultas nesusietas su
lempa
Didelis duomenų perdavimo intensyvumas
belaidžiame duomenų tinkle (pvz., belaidis
maršruto parinktuvas)
Negaliu susieti kelių
„I" nebuvo pakankamai ilgai laikomas
„LivingColors"
nuspaustas
lempų
„LivingColors" lempos yra skirtingų versijų
Negaliu paleisti
Perbraukimas buvo atliktas netinkamai
automatinio spalvų
keitimo režimo
„LivingColors"
Kita problema
ir toliau tinkamai
neveikia pagal
standartus
Valymas ir priežiūra:
Ištraukite kištuką iš sieninio elektros lizdo.
Kad nesubraižytumėte, valykite „LivingColors", nuotolinio valdymo
pultą ir adapterį tik minkšta, sausa šluoste.
Nenaudokite valymo medžiagų.

Saugumo instrukcijos:

Kištuką ir „LivingColors" laikykite atokiau nuo skysčių ir drėgmės.
-„LivingColors" skirtas naudoti tik patalpose. Nenaudokite drėgnose
vietose, pvz., vonioje ar lauke.
-LivingColors" nėra vaikams skirtas žaislas.
-Nedėkite ant karštų paviršių
-Saugumo sumetimais ir pagal garantijos sąlygas „LivingColors" ir
kištuko negalima ardyti.
-Naudokite tik pridedamą adapterį, naudodami kitą adapterį galite
sugadinti „LivingColors".
Aplinka:
Jeigu išmetate prietaisą praėjus nustatytam naudojimo laikui, išmeskite
jį laikydamiesi vietinės valdžios institucijų nurodymų. Prieš išmesdami
nuotolinio valdymo pultą išimkite maitinimo elementus. Neišmeskite
maitinimo elementų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Jas reikia
atiduoti oficialiame surinkimo punkte arba „Philips" prekybos atstovui,
kur jos bus pašalintos tausojant aplinką.
Techniniai kištuko duomenys:
Kintamosios srovės adapteris
Modelis:
EADP-15YB D (Jungtinės Karalystės + Singapūro tipas)
EADP-10EB E (Australijos tipas)
45
Galima priežastis
EADP-15YB C(ES tipas)
Patikrinkite laido prijungimą prie lempos
Įsitikinkite, kad kištukas tinkamai įkištas į sieninį maitinimo lizdą
Žr. kitą skyrių
Patikrinkite nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementus. Maitinimo
elementai turi būti tinkamai įdėti (+ ir -) bei įkrauti. Jei nuotolinio valdymo
pultas vis vien neveikia, pabandykite pakeisti maitinimo elementus.
Susiekite nuotolinio valdymo pultą su „LivingColors" lempa atlikdami
procedūrą, aprašytą „2. „LivingColors" lempų susiejimas"
Perkelkite „LivingColors" toliau nuo belaidžio prieigos taško
Įsitikinkite, kad visos su tuo nuotolinio valdymo pultu
susietos„LivingColors" lempos yra įjungtos, kitaip jos nereaguos po šio
veiksmo.
Vienu metu paspauskite „0" ir ( )bei palaikykite bent 5 sekundes
ir perjunkite į kitą kanalą (visos „LivingColors" sumirksės žaliai tai
patvirtindamos). Galite pakartoti šią procedūrą iki 3 kartų, pageidautina
kitoje vietoje.
Pakartokite procedūrą, aprašytą skyriuje „2. „LivingColors" lempų
susiejimas". Jei ji buvo susieta sėkmingai, lempa 1 kartą sumirksės žaliai, jei
ne, ji nedelsiant grįš prie ankstesnių nuostatų, žaliai nemirksėdama.
Patikrinkite, ar lempos, kurias bandote susieti, pažymėtos ženklu „G2"
nuotolinio valdymo pulto galinėje pusėje ir pačios lempos apačioje.
Jei viena iš lempų nepažymėta, jos nepavyks susieti su kita lempa, kuri
pažymėta (tačiau ją galima susieti su kitomis lempomis, nepažymėtomis
ženklu „G2").
Jei spalva pasikeičia į kitą pastovią spalvą, tačiau spalvų ciklas neprasideda,
tuomet jūsų perbraukimas buvo atliktas neteisingai, pabandykite dar kartą
Kreipkitės į „Philips Lighting" kontaktinį centrą (taip pat žr. „Garantija ir
techninė priežiūra")
Įvestis:
Išvestis:
Šviestuvo energijos sąnaudos: iki 15,4 W
Nuotolinis valdymas:
Maitinimo elementai:
3 x „Philips Powerlife" šarminiai AAA LR03, 1,5 V.
Belaidė specifikacija:
Belaidžio radijo dažnių režimo dažnio diapazonas:
Belaidžio ryšio protokolas:
Darbiniai kanalai:
Aplinkos specifikacija:
Temperatūra (darbinė):
Temperatūra (saugojimo):
Santykinė drėgmė:
Turimo seno gaminio išmetimas
Jūsų turimas gaminys yra suprojektuotas ir pagamintas iš
aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima
perdirbti ir naudoti pakartotinai.
Jei gaminys yra pažymėtas ženklu, vaizduojančiu kryželiu
perbrauktą šiukšliadėžę, tai reiškia, kad gaminiui taikoma
Europos direktyva 2002/96/EC
Susiraskite informaciją apie vietines atskiras elektros ir elektronikos
gaminių surinkimo vietas.
Laikykitės vietinių reikalavimų ir neišmeskite turimų senų gaminių kartu
su buitinėmis atliekomis. Tinkamai išmesdami turimus senus gaminius
padėsite apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo neigiamo poveikio.
Sprendimas
220 - 240 V ~ 0,3 A
18,5 V 0,83 A
2405~2475 MHz
IEEE 802,15.4)
kanalai 11, 15, 20 arba 25
0...40 °C
5...95 % be kondensato
50 Hz
-25...60 °C

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips 6914830PU

  Related Manuals for Philips 6914830PU

  Related Content for Philips 6914830PU