Download Print this page

Philips 6914830PU User Manual page 23

Led floor lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
FI
LivingColors Käyttöohjeet
Kiitos, että ostit Philips LivingColors -lattiavalaisimen!
LivingColors on suunniteltu erityisesti luomaan kotiisi persoonallista
tunnelmaa väreillä ja valoilla.
Kun käytät LivingColorsia ensimmäistä kertaa, lue nämä ohjeet
huolellisesti ja säästä ne tulevaa käyttöä varten. Noudattamalla ohjeita
saat käyttöösi kaikki Philips LivingColorsin toiminnot.
Tärkeää:
-Poista osat pakkauksesta varovasti.
-Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki tarvittavat osat.
Aloittaminen:
1.Aseta valaisimen varsi jalkaan ja kiristä se paikalleen myötäpäivään
kiertämällä (kuva 1).
2.Liitä virtajohdon liitin valaisimen jalan reiässä olevaan liitäntäaukkoon
(kuva 2) ja pistoke pistorasiaan.
3.Liitä jalustan yläpään liitin valaisimeen niin, että kuulet napsahduksen
(kuva 3).
4.Aseta valaisin jalustaan ja suuntaa LivingColors seinää kohti
(optimaalinen etäisyys on 50 cm) – kuva 4. LivingColors esittelee
värivaihtoehdot nopeasti. Voit säätää valaisimen korkeutta avaamalla
varressa olevaa rengasta, vetämällä varren yläosan sopivaan kohtaan ja
kiristämällä lopuksi renkaan (kuva 5).
5.Avaa kaukosäätimen paristolokero liu'uttamalla säätimen taustapuolella
olevaa painiketta. Aseta paikalleen 3 AAA-paristoa (plus- ja miinusnavat
kuvan mukaisesti) (kuva a).
6.Sytytä LivingColors painamalla kaukosäätimen virtapainikkeen I-osaa
(kuva c) lyhyesti.
7. Luo tunnelmaa:
-Kosketa haluamaasi väriä värirenkaassa ja säädä sävyä liikuttamalla
sormeasi värirenkaan päällä (kuva d)
-Muuta värikylläisyyttä (lisää väriin valkoista). Lisää värikylläisyyttä ( )
-painikkeella tai vähennä sitä ( ) -painikkeella (kuva a). Lopulta päästään
valkoiseen väriin.
-Himmennä valoa. Lisää (
) tai vähennä ( ) valon voimakkuutta
himmennyspainikkeilla (kuva f).
8.Sammuta LivingColors painamalla virtapainikkeen 0-osaa lyhyesti.
LivingColors muistaa viimeksi käytetyn asetuksen (kuva c).
Hyödynnä LivingColorsia tehokkaammin:
1.Automaattinen värinvaihto
Siirrä sormea värirenkaan ympäri (yksi täysi kierros) ja paina
virtapainikkeen I-osaa lyhyesti. LivingColors siirtyy automaattiseen
värinvaihtotilaan: valon väri alkaa vaihtua automaattisesti.
Värien vaihtumisnopeutta voi muuttaa. Nopeutta voi säätää
myötäpäivään nopeasta (värirenkaan tummansininen väri) hitaaseen
(purppura) (kuva g). Kosketa mitä tahansa värirenkaan kohtaa.
Automaattisessa värinvaihtotilassa voit säätää myös värikylläisyyttä ja
värien kirkkautta.
18
Voit palata staattiseen väritilaan siirtämällä sormea värirenkaan
ympäri uudelleen ja painamalla virtapainikkeen 0-osaa.
Vaihtoehtoisesti voit sammuttaa LivingColorsin (0) ja käynnistää sen
uudelleen (I). (kuva c)
2.LivingColors-lamppujen yhdistäminen
1. Voit ohjata yhdellä kaukosäätimellä useita LivingColors-lamppuja.
Kaikki LivingColors-lamput palavat silloin samanvärisinä (tai vaihtavat
väriä samanaikaisesti). Yhdistä useita LivingColors-lamppuja samaan
kaukosäätimeen tuomalla kaukosäädin lähelle lampun yläosassa
olevaa Philips-logoa ja painamalla virtapainikkeen I-osaa. LivingColors
välähtää 3 kertaa ja sitten kerran vihreänä. Nyt voit vapauttaa
painikkeen. Yhdistetyt lamput palavat kaukosäätimen viimeksi
käytetyn asetuksen mukaisesti.
- Toista tämä kaikkien yhdistettävien LivingColors-lamppujen kohdalla.
- Voit käyttää LivingColors-lamppuja taas erikseen yhdistämällä ne
toiseen kaukosäätimeen samalla tavalla kuin edellä.
2. Voit myös ohjata yhtä LivingColors-lamppua useilla kaukosäätimillä.
Nollaa ensin yksi kaukosäätimistä painamalla virtapainikkeen 0-osaa
ja ( ) -painiketta samanaikaisesti 5 sekunnin ajan. Pidä sitten kahta
kaukosäädintä lähekkäin ja paina niiden I-painikkeita 7 sekunnin ajan.
Nyt voit yhdistää uuden kaukosäätimen LivingColors-lamppuun
edellä kuvatulla tavalla.
- Kahteen (tai useampaan) kaukosäätimeen yhdistettyjä LivingColors-
lamppuja voi ohjata kummalla tahansa kaukosäätimellä.
- Voit poistaa kaukosäätimen ja LivingColors-lampun yhteyden
pitämällä kaukosäädintä LivingColors-lampun lähellä ja painamalla
virtapainikkeen 0-osaa kolmen sekunnin ajan. LivingColors välähtää
3 kertaa. Paina virtapainikkeen 0-osaa vielä hetken. Valo himmenee
ja sammuu vähitellen. Nyt kaukosäätimen ja LivingColors-lampun
yhteys on poistettu.
3.Yhteensopivuus ajastimien kanssa
LivingColors-lampun kanssa voi käyttää ajastinta (lisävaruste). Kun
LivingColors sytytetään ajastimella, se näyttää viimeksi käytetyn
asetuksen (staattiset värit tai automaattinen värinvaihto)
Puhdistaminen ja huolto:
Irrota virtapistoke pistorasiasta.
Käytä LivingColors-lampun, kaukosäätimen ja sovittimen
puhdistamisessa vain pehmeää, kuivaa liinaa, jotta laitteet eivät
naarmutu.
Älä käytä puhdistusaineita.
Turvallisuusohjeet:
Suojaa pistoketta ja LivingColorsia nesteiltä ja kosteudelta.
-LivingColors on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Älä käytä sitä
kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa, tai ulkona.
-LivingColors ei ole lasten käyttöön tarkoitettu lelu.
-Älä aseta sitä kuumille pinnoille
-LivingColorsia ja pistoketta ei saa avata turvallisuus- ja takuusyistä.
-Käytä vain laitteen mukana toimitettua sovitinta: vääränlaisen
sovittimen käyttäminen voi vahingoittaa LivingColorsia.
Ympäristö:
Hävitä laite paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Poista
paristot ennen laitteen hävittämistä. Älä hävitä tyhjiä paristoja
talousjätteen mukana. Toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips 6914830PU

  Related Manuals for Philips 6914830PU