Download Print this page

Philips 6914830PU User Manual page 15

Led floor lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3.Compatibiliteit met timers
U kunt de LivingColors gebruiken in combinatie met een timer (niet
meegeleverd). Wanneer u de LivingColors met een timer inschakelt,
wordt de laatste instelling gebruikt (statische kleur of automatisch
kleurenloop).
Reiniging en onderhoud:
Haal de stekker uit het stopcontact.
Voorkom krassen en reinig de LivingColors-lamp, de
afstandsbediening en de adapter alleen met een zachte, droge doek.
Gebruik geen schoonmaakmiddelen.
Veiligheidsinstructies:
Houd de stekker en LivingColors vrij van vocht.
-De LivingColors is alleen voor gebruik binnenshuis. Gebruik de
LivingColors niet in natte omgevingen (bijvoorbeeld in de badkamer of
buitenshuis).
-De LivingColors is geen speelgoed.
-Plaats de lamp niet op hete oppervlakken.
-Voor uw eigen veiligheid en het behoud van de garantie dient u de
LivingColors en de stekker niet te openen.
-Gebruik alleen de meegeleverde adapter. Als u een andere adapter
gebruikt, kan uw LivingColors beschadigd raken.
Milieu:
Als u het apparaat aan het einde van de levensduur weggooit, dient u
dit te doen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Verwijder de
batterijen waneer u afstandsbediening weggooit. Gooi de batterijen niet
weg met het gewone huishoudelijke afval. Lever de batterijen in bij een
officieel inzamelpunt of bij een Philips-dealer. In beide gevallen worden
de batterijen op een milieuvriendelijke manier afgevoerd.
Specificaties stekker:
AC-adapter
Model:
Invoer:
Uitvoer:
Stroomverbruik van de armatuur: max. 15,4 W
Afstandsbediening:
Batterijen:
3 x Philips Powerlife Alkaline AAA LR03, 1,5 V.
Draadloze RF-frequentieband:
Draadloos communicatieprotocol:
Bedieningskanalen:
Omgevingsvereisten:
Temperatuur (bedrijf):
Temperatuur (opslag):
Relatieve vochtigheid:
10
EADP-15YB C(EU)
EADP-15YB D (VK + Singapore)
EADP-10EB E (Australië)
220 - 240 V ~ 0,3 A
18,5 V 0,83 A
Draadloze specificatie:
2405~2475 MHz
IEEE 802.15.4)
kanaal 11, 15, 20 of 25
5...95% niet-condenserend
Verwijdering van uw oude product
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige
materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw
gebruikt kunnen worden.
Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op
wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-
richtlijn 2002/96/EC.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische
producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in
acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval.
Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen
voor het milieu en de volksgezondheid.
Garantie:
De tweejarige garantie van Philips is alleen geldig als het product wordt
gebruikt volgens de instructies en voor het daarvoor bestemde doel.
Claims worden alleen geaccepteerd bij indiening van het originele
aankoopbewijs (factuur, kassabon of ontvangstbewijs) met daarop de
aankoopdatum, de naam van de dealer en een beschrijving van het
product.
De Philips-garantie komt te vervallen indien:
- er iets gewijzigd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt is
op het aankoopbewijs;
- het apparaat niet functioneert als gevolg van schade, onjuiste
aansluiting of verkeerd gebruik;
- een defect is ontstaan als gevolg van extreme omstandigheden
waarvoor de LivingColors niet gemaakt is, zoals onweer,
overstroming, brand, onjuist gebruik of nalatigheid;
- de LivingColors is geopend of gedemonteerd.
Garantie- en servicebepalingen:
Bezoek voor meer informatie of bij problemen de Philips website op
www.philips.com/livingcolors of neem gratis contact op met het Philips
Lighting Contact Centre via: 00800-PHILIPSL of 00800-74454775
50 Hz
0...40 °C
-25...60 °C

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips 6914830PU

  Related Manuals for Philips 6914830PU