Download Print this page

Philips 6914830PU User Manual page 18

Led floor lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Problem
LivingColors-enheten
lyser ikke
LivingColors reagerer
ikke på fjernkontrollen
Jeg kan ikke koble
sammen flere
LivingColors-lamper
Jeg får ikke startet
modus for automatisk
fargeendring
LivingColors-enheten
virker fremdeles ikke
som den skal
Philips-garantien blir ugyldig hvis:
- Noe har blitt endret, overstrøket, fjernet eller skrevet med uleselig
skrift på kjøpsbeviset eller i produktbeskrivelsen.
- Feil som skyldes skadeverk, feilkoblinger eller ureglementert bruk.
- En defekt er forårsaket av ekstreme forhold som ikke skyldes
LivingColors-enheten, for eksempel lynnedslag, flom, brann, feil bruk
eller uaktsomhet.
- LivingColors-enheten har blitt åpnet eller skrudd fra hverandre.
DA
LivingColors Brugsvejledning
Tak for dit køb af en Philips LivingColors-gulvlampe!
LivingColors er designet, så du kan skabe din helt egen særlige
atmosfære derhjemme med farver og lys.
Læs vejledningen nøje, inden du bruger LivingColors første gang, og gem
den til senere brug. Ved at følge vejledningen vil du få glæde af den fulde
funktionalitet i Philips LivingColors.
Vigtigt:
-Fjern forsigtigt delene fra æsken.
-Kontrollér, om alle delene er der.
Kom i gang:
1.Sæt stangen i foden, og drej stangen mod uret, indtil den ikke kan
komme længere (tegning 1).
2.Isæt tilslutningsstikket i åbningen under lampefoden (tegning 2), og slut
den anden ende til stikkontakten.
3.Isæt tilslutningsstikket øverst på standeren i lampen – kontroller, at du
hører et klik (tegning 3).
13
Mulig årsak
Lampen er ikke koblet til riktig
Fjernkontrollen virker ikke
Fjernkontrollen virker ikke
Fjernkontrollen er ikke koblet til
lampen
Stor trafikk på et trådløst
datanettverk (f.eks. en trådløs ruter)
I-knappen ble ikke holdt nede
lenge nok
LivingColors-lampene tilhører
forskjellige versjoner
Dra-bevegelsen var ikke riktig
Annet problem
Kontroller koblingene for ledningen til lampen
Kontroller om støpselet er satt inn i kontakten på riktig måte
Se følgende avsnitt
Kontroller batteriene i fjernkontrollen. Batteriene skal plasseres på riktig
måte (+ og -), og de skal være ladet opp. Hvis fjernkontrollen fremdeles ikke
fungerer, kan du prøve å bytte ut batteriene.
Koble fjernkontrollen til LivingColors-lampen ved å følge fremgangsmåten
under 2. Koble LivingColors-lamper sammen
Flytt LivingColors-enheten bort fra det trådløse tilgangspunktet
Kontroller at alle LivingColors-enheter som er koblet til denne
fjernkontrollen, er slått på, ellers reagerer de ikke etter denne handlingen.
Trykk på 0 og ( ) samtidig i minst fem sekunder for å bytte til en annen
kanal (alle LivingColors-enheter blinker grønt for å bekrefte). Du kan gjenta
denne fremgangsmåten opptil tre ganger, helst fra en annen posisjon.
Gjenta fremgangsmåten under 2. Koble LivingColors-lamper sammen. Hvis
den ble koblet sammen, blinker lampen grønt én gang. Hvis den ikke ble
koblet sammen, går lampen tilbake til de forrige innstillingene umiddelbart
uten å blinke grønt.
Kontroller om lampene du ikke kan koble sammen, er merket med G2 på
baksiden av fjernkontrollen og under selve lampen. Hvis én av lampene ikke
er det, kan den ikke kobles sammen med en som er merket (men den kan
fortsatt kobles sammen med andre lamper som ikke har G2-merket).
Hvis fargen endres til en annen (statisk) farge, men det ikke starter en
fargesløyfe, var ikke dra-bevegelsen riktig. Prøv på nytt
Ta kontakt med servicesenteret for Philips-belysning (se Garanti og service)
Garanti og service:
Hvis du vil vite mer eller hvis du har problemer, kan du gå til Philips'
webområde på www.philips.com/livingcolors eller ta kontakt med
servicesenteret for Philips-belysning på gratisnummeret 00800-PHILIPSL
eller 00800-74454775
4.Placer lampen på standeren, og ret LivingColors mod væggen (den
optimale afstand er 50 cm) – tegning 4. LivingColors viser en kort
demonstration af de mulige farver. Du kan justere højden af lyskilden
ved at dreje på ringen på midten af standeren, trække den øverste del
af standeren til den ønskede længde og derefter skrue ringen fast for at
fastgøre positionen (tegning 5).
5.Åbn batterirummet på fjernbetjeningen ved at skubbe på knappen
bagpå. Indsæt 3 AAA-batterier (+ og – skal være som vist) (tegning a).
6.Tænd for LivingColors ved kortvarigt at trykke på "I" (tændt) på
tænd-/sluk-knappen på fjernbetjeningen (tegning c).
7.Sådan skaber du din helt egen særlige atmosfære:
-Berør den ønskede farve på farvehjulet. Du kan flytte fingeren hen over
farvehjulet for at finindstille farven (tegning d)
-Ændring af farvemætningen (tilføjelse af mere hvidt til den aktuelle
farve). Tryk på ( ) for at få en dyb farve eller på ( ) for en mere
pastelagtig farve (tegning a). Til sidst får du den hvide farve.
-Dæmpning. Forøg (
) eller nedsæt ( ) lysintensiteten vha.
dæmpningsknapperne (tegning f).
8.Sluk for LivingColors ved kortvarigt at trykke på knappen "0" (slukket).
LivingColors husker din sidste farveindstilling til næste brug (tegning c).
Løsning

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips 6914830PU

  Related Manuals for Philips 6914830PU