Download  Print this page

Advertisement

Zakładanie
WSKAZÓWKA
Nieprawidłowe zakładanie powoduje opóźnienia w użyciu ratowni-
czego aparatu tlenowego w sytuacjach awaryjnych.
Opisane niżej czynności należy koniecznie wykonywać w przedsta-
wionej kolejności.
Wszystkie urządzenia
Podnieść otwieracz, aż
opadną taśmy mocujące.
Zdjąć i wyrzucić pokrywę.
Chwycić za żółty pas nakarczny i wyciągnąć ratowniczy aparat tle-
nowy z obudowy.
OSTRZEŻENIE
Nie wyciągać ratowniczego aparatu tlenowego z obudowy za wąż.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie ratowniczego aparatu tleno-
wego, który mógłby nie dostarczać dostatecznej ilości powietrza do
oddychania.
Trzymać ratowniczy aparat
tlenowy tak, aby worek
oddechowy był odwrócony
od ciała.
Przełożyć pas nakarczny
przez kark.
WSKAZÓWKA
Następne czynności należy wykonać płynnie w ciągu ok.
20 sekund.
Zakładanie przyłącza oddechowego
Zakładanie aparatów z ustnikiem i starterem
Pociągnąć ustnik do góry w kierunku twarzy.
Spowoduje to odłączenie kapturka od ustnika. Kołek startera
zostanie wyciągnięty z ratowniczego aparatu tlenowego.
Włożyć ustnik do ust.
Zwrócić uwagę, aby wąż oddechowy nie był skręcony.
Gumka powinna być ułożona między zębami i wargami.
Objąć ustnik szczelnie wargami.
Ścisnąć klamrę na nos jed-
ną dłonią i założyć.
Nos musi być szczelnie
zamknięty.
40
WSKAZÓWKA
Tlen startera przepływa w ciągu 1 do 2 minut do worka oddecho-
wego. Jednak worek oddechowy nie napełnia się całkowicie. W
razie potrzeby należy ułatwić rękami rozwijanie się worka.
Jeżeli worek oddechowy nie napełnia się, napełnić go 2 - 3 moc-
nymi wydechami.
Ratowniczy aparat tlenowy
chwycić od spodu i pociąg-
nąć za koniec pasa nakar-
kowego, aby wyciągnąć
ratowniczy aparat tlenowy
do góry.
Ratowniczy aparat tlenowy
umieścić przed klatką pier-
siową i nie podciągać zbyt
wysoko. Urządzenia nie
można ciągnąć za ustnik.
W razie potrzeby zdjąć okulary korekcyjne.
W razie potrzeby zdjąć okulary ochronne ze szlufki zapinanej na
zatrzask i założyć.
Przełożyć pas piersiowy przez ciało i zamknąć.
Naciągnąć pas piersiowy.
Zakładanie aparatów z ustnikiem (bez startera)
Pociągnąć ustnik do góry w kierunku twarzy.
Spowoduje to odłączenie kapturka od ustnika.
Włożyć ustnik do ust.
Zwrócić uwagę, aby wąż oddechowy nie był skręcony.
Gumka powinna być ułożona między zębami i wargami.
Objąć ustnik szczelnie wargami.
Worek oddechowy napełnić 2 - 3 silnymi wydechami. W razie
potrzeby należy ułatwić rękami rozwijanie się worka.
Ścisnąć klamrę na nos jed-
ną dłonią i założyć.
Nos musi być szczelnie
zamknięty.
Ratowniczy aparat tlenowy
chwycić od spodu i pociąg-
nąć za koniec pasa nakar-
kowego, aby wyciągnąć
ratowniczy aparat tlenowy
do góry.
Ratowniczy aparat tlenowy
umieścić przed klatką pier-
siową i nie podciągać zbyt
wysoko. Urządzenia nie
można ciągnąć za ustnik.
W razie potrzeby zdjąć okulary korekcyjne.
W razie potrzeby zdjąć okulary ochronne ze szlufki zapinanej na
zatrzask i założyć.
Przełożyć pas piersiowy przez ciało i zamknąć.
Naciągnąć pas piersiowy.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Dräger Oxy 3000

This manual is also suitable for:

Oxy 6000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Philippe Dec 15, 2017 12:10:
    Hi, there is any guide lines relative to transport this produce in planes?