Download  Print this page

Advertisement

Ta på apparat med hette
ANVISNING
Brillebrukere kan beholde brillene på.
Trekk opp hetten.
Starterstiften trekkes ut av oksygenselvredderen.
Sette på hetten.
Grip da hetten i halskragen og vid den ut. Sett haken først inn i hal-
skragen, trekk deretter hetten over hodet.
Skyv langt hår inn under hetten.
Trekk innermasken jevnt over munn og nese.
Pass da på at pusteslangen ikke vrir seg.
ANVISNING
Oksygenet strømmer inn i pusteposen i løpet av 1 til 2 minutter.
Men pusteposen fylles ikke helt. Utfoldingen av pusteposen kan
eventuelt assisteres med hendene.
Dersom pusteposen ikke fyller seg, fyll pusteposen med 2 til 3
kraftige utåndinger.
Grip gjennom halskragen og løft hette og innermaske fra ansiktet.
Pust ut direkte i halvmasken.
Stram trekkbåndet bakover.
Dersom det ikke er mulig, hold halvmasken trykket mot ansiktet
ved hjelp av en hånd.
Halvmasken skal nå sitte tett mot munn og nese, halskragen skal
sitte tett rundt halsen.
ADVARSEL
Fare for forgiftning!
Halvmasken skal sitte tett på! Helskjegg vil forårsake lekkasjer!
Lekkasjer reduserer brukstiden og begrenser beskyttelsesevnen.
Dersom det ved pusting merkes lufttrekk i innermasken, må du
stramme trekkbåndet mer.
Brystbånd legges ruundt kroppen og lukkes.
Trekk til brystbåndet.
Viktige regler for rømning
— Start rømningen rolig, uten hastverk.
— Planlegg rømningsveien din, velg korteste vei til trygg friluft!
— Vær omtenksom ved rømningen. Ved hurtig, korte åndedrett for-
brukes det mer oksygen!
— For apparater med munnstykke:
Pass alltid på at munnstykket sitter godt mellom tennene og lep-
pene, og er omsluttet av leppene.
— For apparater med hette:
Pass alltid på at innermasken sitter tett mot ansiktet.
— Luften fra oksygenselvredderen er varm og tørr. Det er et tegn på
at oksygenselvredderen fungere korrekt. Det er også normalt og
ufarlig med en eventuell spesiell smak.
— Ikke skade eller trykk sammen pusteposen, da vil du miste livsvik-
tig oksygen.
— Dersom du må kaste opp, ta munnstykket ut av munnen og hold
den lukket med tommelen, eller ta av hetten. Ikke kast opp i oksy-
genselvredderen!
For ikke å puste inn luft med skadelig innhold, skal du etter at du
har satt inn igjen munnstykket, eller etter å ha tatt på hetten på
nytt, først puste ut til oksygenselvredderen.
Slutt på brukstid
Oksygenet begynner å ta slutt når det blir tyngre å puste, og pustepo-
sen begynner å folde seg sammen.
Ved gruvedrift under bakken, skal ikke brukte oksygenselvreddere
etterlates under bakken.
Rengjøring
FORSIKTIG
Oksygenselvredderen skal ikke åpnes for rengjøring.
Støtbeskyttelse og bærereim på oksygenselvredderen tas av og
rengjøres i vannbad med såpe.
Oksygenselvredderen børstes av våt.
Vannet skal være lunkent. Et mildt rengjøringsmiddel kan tilsettes.
Alle deler tørkes grundig ved romtemperatur eller i tørkeskap
o
(maks. 45
C).
Sett på igjen støtbeskyttelse og bærereim.
Lagring
Lagre oksygenselvredder kaldt og tørt. Lagringtemperatur se "Tek-
niske data" på side 36.
Vedlikehold
Skifte visir
Defekte visir skrus ut med en stjernenøkkel (størrelse: 35 mm).
Det nye visiret utstyres med en o-ring og skrus inn i huset med en
stjernenøkkel (tiltrekkingmoment: 2,5 Nm).
Demontere bærering
Vipp ut bæreringen med en skrutrekker fra festeknastene på
siden av oksygenselvredderen.
Trekk bærering (eventuelt med støtbeskyttelse) av husets under-
del.
Montere bærering
Bærering (eventuelt med støtbeskyttelse) skyves inn på husets
underdel til bæreringen går inn i låseknastene. Pass da på pass-
formen.
Demontere støtbeskyttelsen
Demonter bærering.
For å skille støtbeskytelsen fra bæreringen, trekk ut festehullene
på støtbeskyttelsen enkeltvis fra krokene på bæreringen.
Montere støtbeskyttelsen
For å feste støtbeskyttelsen, trekk festehullene på støtbeskyttel-
sen inn på krokene på bæreringen.
Montere bærering.
35

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Dräger Oxy 3000

This manual is also suitable for:

Oxy 6000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Philippe Dec 15, 2017 12:10:
    Hi, there is any guide lines relative to transport this produce in planes?