Download  Print this page

Advertisement

Ta på apparatet
ANVISNING
Feil påtaking fører til forsinkelser ved bruk av oksygenselvredderen
i nødstilfeller.
Følgende trinn skal alltid utføres i den angitte rekkefølgen.
Alle apparater
Trekk opp åpneren til stram-
mebåndene faller av.
Ta av dekselet og kast det.
Grip tak i det gule nakke-
båndet og trekk oksygenselvredderen ut av huset med den.
ADVARSEL
Ikke trekk oksygenselvredderen ut av huset ved hjelp av slangen.
Oksygenselvredderen kan da ta skade og ikke levere nok pusteluft.
Hold oksygenselvredderen
slik at pusteposen peker
bort fra kroppen.
Legg nakkebåndet rundt
nakken.
ANVISNING
De neste trinnene for påtaking må gjennomføres raskt innen ca.
20 sekunder.
Ta på åndedrettsvernet
Sett på apparat med munnstykke og starter
Trekk munnstykket opp mot ansiktet.
Derved løsner munnstykkehetten fra munnstykket. Starterstiften
trekkes ut av oksygenselvredderen.
Sett munnstykket i munnen.
Pass da på at pusteslangen ikke vris.
Gummistykket skal sitte mellom tennene og leppene.
Lukk leppene tett rundt munnstykket.
Klem på og fest neseklem-
men med en hånd.
Nesen skal være tett.
34
ANVISNING
Oksygenet strømmer inn i pusteposen i løpet av 1 til 2 minutter.
Men pusteposen fylles ikke helt. Utfoldingen av pusteposen kan
eventuelt assisteres med hendene.
Dersom pusteposen ikke fyller seg, fyll pusteposen med 2 til 3
kraftige utåndinger.
Grip oksygenselvredderen
under appartet g trekk i
enden av nakkebåndet for å
trekke opp oksygenselvred-
deren.
Posisjoner oksygenselvred-
deren foran brystet og ikke
trekk den for høyt opp. Ikke
løft apparatet ved å trekke i
munnstykket.
Ta eventuelt av dine vanlige
briller.
Løsne eventuelt vernebrillen fra apparatet, løsne lasken og ta den
på.
Brystbånd legges ruundt kroppen og lukkes.
Trekk til brystbåndet.
Sett på apparat med munnstykke (uten starter)
Trekk munnstykket opp mot ansiktet.
Derved løsner munnstykkehetten fra munnstykket.
Sett munnstykket i munnen.
Pass da på at pusteslangen ikke vris.
Gummistykket skal sitte mellom tennene og leppene.
Lukk leppene tett rundt munnstykket.
Fyll pusteposen med 2 til 3 kraftige utåndinger. Utfoldingen av
pusteposen kan eventuelt assisteres med hendene.
Klem på og fest neseklem-
men med en hånd.
Nesen skal være tett.
Grip oksygenselvredderen
under appartet g trekk i
enden av nakkebåndet for å
trekke opp oksygenselvred-
deren.
Posisjoner oksygenselvred-
deren foran brystet og ikke
trekk den for høyt opp. Ikke
løft apparatet ved å trekke i
munnstykket.
Ta eventuelt av dine vanlige
briller.
Løsne eventuelt vernebrillen fra apparatet, løsne lasken og ta den
på.
Brystbånd legges ruundt kroppen og lukkes.
Trekk til brystbåndet.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Dräger Oxy 3000

This manual is also suitable for:

Oxy 6000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Philippe Dec 15, 2017 12:10:
    Hi, there is any guide lines relative to transport this produce in planes?