Προστασία Του Περιβάλλοντος - Black & Decker V1999 Instructions Manual

Hide thumbs Also See for V1999:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή περισυλλογή. Αυτό
το προϊόν δεν πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα κοινά
οικιακά απορρίμματα.
Εάν κάποια μέρα αποφασίσετε ότι η
συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση
ή ότι δεν την χρειάζεστε άλλο, σκεφθείτε
την προστασία του περιβάλλοντος.
Τα κέντρα επισκευών της Black & Decker
παραλαμβάνουν παλαιά εργαλεία
Black & Decker και φροντίζουν για την
απόρριψή τους με ασφαλή για το
περιβάλλον τρόπο.
Η ανεξάρτητη συλλογή των
μεταχειρισμένων προϊόντων και
των υλικών συσκευασίας δίνει
τη δυνατότητα ανακύκλωσης και
επαναχρησιμοποίησης των
υλικών. Με την
επαναχρησιμοποίηση των
ανακυκλωμένων υλικών
αποτρέπεται η μόλυνση του
περιβάλλοντος και μειώνεται η
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι κανονισμοί που ισχύουν
στην περιοχή σας ενδέχεται να
προβλέπουν την επιλεκτική περισυλλογή
των ηλεκτρικών συσκευών που
προέρχονται από νοικοκυριά σε κρατικές
εγκαταστάσεις ή από τον έμπορο όταν
αγοράσετε ένα καινούργιο προϊόν.
H Black & Decker δίνει τη δυνατότητα
ανακύκλωσης των προϊόντων της που
έχουν συμπληρώσει τη διάρκεια ζωής
τους. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την
υπηρεσία, επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο κέντρο
επισκευών, όπου θα το παραλάβουν εκ
μέρους μας.
Ενημερωθείτε για το πλησιέστερο
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της
περιοχής σας, επικοινωνώντας με τα
γραφεία της Black & Decker στη
διεύθυνση που αναγράφεται στο
εγχειρίδιο. Επίσης, για να
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
πληροφορηθείτε για τα εξουσιοδοτημένα
κέντρα επισκευών της Black & Decker και
τους αρμόδιους των υπηρεσιών που
παρέχονται μετά την πώληση, μπορείτε
να ανατρέξετε στο Διαδίκτυο, στη
διεύθυνση: www.2helpU.com.
Μπαταρία (εικ. G & H)
Εάν θέλετε να απορρίψετε μόνοι
σας την μπαταρία, η μπαταρία
θα πρέπει να αφαιρεθεί όπως
περιγράφεται παρακάτω και να
απορριφθεί σύμφωνα με τους
κανονισμούς που ισχύουν στην
περιοχή σας.
Προειδοποίηση! Αποσυνδέστε τη
συσκευή από την πρίζα πριν αφαιρέσετε
την μπαταρία.
Κατά προτίμηση αποφορτίστε την
μπαταρία, θέτοντας τη συσκευή σε
λειτουργία μέχρι να σταματήσει το
μοτέρ.
Αφαιρέστε το κάδο αποθήκευσης
σκόνης (3).
Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι με
πλατιά άκρη, σπρώξτε το κάλυμμα
της μπαταρίας (12) στην εγκοπή
πάνω από την υποδοχή σύνδεσης
φορτιστή (9), ώστε να ξεκουμπωθεί
για να μπορεί να αφαιρεθεί.
Κρατήστε το κάλυμμα τις μπαταρίας
ώστε να τραβήξτε την μπαταρία έξω
από τη συσκευή.
Συσκευάστε τη μπαταρία
κατάλληλα, ώστε να εξαλείψετε το
ενδεχόμενο βραχυκύκλωσης των
πόλων.
Στείλτε τη μπαταρία στον
αντιπρόσωπό σας ή σε έναν τοπικό
σταθμό ανακύκλωσης.
Προειδοποίηση! Μετά την αφαίρεση
της, η μπαταρία δε μπορεί να
ξανατοποθετηθεί.
75

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents