Download Print this page

Black & Decker V1999 Instructions Manual page 35

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Plaatselijke verordeningen kunnen
voorzien in gescheiden inzameling van
huishoudelijke elektrische producten via
gemeentelijke stortplaatsen of via de
leverancier bij wie u een nieuw product
aanschaft.
Black & Decker biedt de mogelijkheid
tot het recyclen van afgedankte
Black & Decker-producten. Om gebruik
te maken van deze service, dient u het
product naar een van onze servicecentra
te sturen, die de inzameling voor ons
verzorgen.
Als u wilt weten waar zich het
dichtstbijzijnde servicecentrum bevindt,
neemt u contact op met het
Black & Decker-kantoor in uw land. Het
adres hiervan vindt u in deze handleiding.
U kunt ook een lijst van onze
servicecentra en meer informatie over
onze klantenservice vinden op het
volgende internetadres:
www.2helpU.com.
Accu (fig. G & H)
Als u het product zelf wilt
afvoeren, moet u de accu op de
hierna beschreven wijze
verwijderen en conform de
geldende voorschriften afvoeren.
Waarschuwing! Koppel voordat u
deaccu verwijdert het apparaat los van de
voeding.
Maak bij voorkeur de accu leeg door
het apparaat te gebruiken tot de
motor stopt.
Verwijder de neus (3).
Druk met behulp van een
schroevendraaier met vlakke kop het
accudeksel aan de inkeping boven
de connector zodanig in dat het
deksel loskomt en kan worden
verwijderd.
Trek met behulp van de
accubehuizing de accu uit het
apparaat.
Berg de accu in een geschikte
verpakking op, zodat de polen niet
kunnen worden kortgesloten.
NEDERLANDS
Breng de accu naar uw handelaar of
naar een plaatselijk
verwerkingscentrum voor klein
chemisch afval.
Waarschuwing! Eenmaal verwijderd kan
de accu niet worden teruggeplaatst.
35

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker V1999