Black & Decker V1999 Instructions Manual page 62

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DANSK
Funktioner
1. Afbryder
2. Udløserknap
3. Støvbeholder
4. Ophængningsstrop
Fig. A
5. Spalteværktøj (V2401/V2405/
V3605/V4890C/V4890CN/V4899/
V6090C)
6. Børsteværktøj (V2401/V2405/
V3605/V4890C/V4890CN/V4899/
V6090C)
Montering
V2401/V2405/V3605/V4890C/V4890CN/
V4899/V6090C - Montering af
tilbehøret (fig. A & B)
Disse modeller er udstyret med følgende
tilbehør:
Et spalteværktøj (5) til fine
mellemrum
Et børsteværktøj (6) til møbler og
trapper
Gør følgende for at montere en
tilbehørsdel:
Tag det aktuelle tilbehør af
apparatet.
Påsæt det ønskede tilbehør foran på
apparatet.
Du kan opbevare det andet tilbehør ved
at klikke det på tilbehørsholderen.
Montering af begge tilbehørsdele:
Skub spalteværktøjet ind i børsten.
Tryk tilbehørsdelene ned, til de
klikker på plads.
Restrisici
Der kan opstå yderligere restrisici under
brugen af værktøjet, som ikke kan
medtages i vedlagte
sikkerhedsadvarsler. Disse risici kan
opstå pga. forkert anvendelse, langvarig
brug etc.
Selv ved overholdelse af relevante
sikkerhedsforskrifter og anvendelse af
sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke
undgås. Disse omfatter:
Tilskadekomst forårsaget af berøring
af roterende/bevægelige dele.
62
Tilskadekomst forårsaget af
udskiftning af dele, blade eller
tilbehør.
Tilskadekomst forårsaget af
langvarig brug af et værktøj. Husk at
holde pause jævnligt ved brug af et
værktøj i længere tid.
Høreskader.
Sundhedsrisici forårsaget af
indånding af støv, der genereres ved
brug af værktøjet (eksempel:
Arbejde med træ, især, eg, bøg og
MDF).
Anvendelse
Apparatet kan oplades, mens det er
placeret på et arbejdsbord eller
ophængt på væggen ved hjælp af
den medfølgende vægkrog.
Vægkrogen leveres ikke sammen
med V1999 og V1999N.
Før første ibrugtagning skal batteriet
oplades i mindst 24 timer.
Lad apparatet være tilsluttet
opladeren, når det ikke er i brug.
Opladning af batteriet (fig. A)
Sørg for, at apparatet er slukket.
Batteriet vil ikke blive opladet, hvis
støvsugeren er tændt.
Sæt opladerstikket (8) i opladerens
kontakt (9) på bagsiden af apparatet.
Sæt opladeren (7) i stikkontakten.
Tænd for kontakten.
Oplad apparatet i mindst 23 timer.
Under opladningen kan opladeren blive
varm. Det er normalt og er ikke noget
problem. Apparatet kan være tilsluttet
opladeren på ubestemt tid.
Advarsel! Sæt ikke batteriet til opladning
ved omgivende temperaturer under 10°C
eller over 40°C.
Start og stop (fig. D)
Tænd værktøjet ved at skyde
afbryderen (1) fremad.
Sluk apparatet ved at skyde
afbryderen tilbage.
Rengøring og vedligeholdelse
Advarsel! Rens regelmæssigt filtrene.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker V1999

Table of Contents