Black & Decker V1999 Instructions Manual page 65

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
overbelastning, hærværk eller
overdrevent intensiv brug af
værktøjet eller ulykkeshændelse
Garantien gælder ikke, hvis
reparationer er udført af nogen
anden end et autoriseret Black &
Decker-værksted.
For at udnytte garantien skal produktet og
købskvitteringen indleveres til
forhandleren eller til et autoriseret
værksted. Kontakt det lokale
Black & Decker-kontor på den adresse,
som er opgivet i denne vejledning, for at
få oplysninger om det nærmeste
autoriserede værksted. En liste over alle
autoriserede Black & Decker-
serviceværksteder samt servicevilkår er
tilgængelig på internettet på adressen:
www.2helpU.com .
Gå venligst ind på vores website
www.blackanddecker.dk for at
registrere dit nye produkt og for at blive
holdt ajour om nye produkter og
specialtilbud. Der findes yderligere
oplysninger om mærket Black & Decker
og vores produktsortiment på adressen
www.blackanddecker.dk.
DANSK
65

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker V1999

Table of Contents