Download Print this page

Black & Decker V1999 Instructions Manual page 51

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Skydda batteriet från skador/
deformeringar i form av slag och
stötar eftersom det kan leda till
personskador eller eldsvåda.
Ladda inte skadade batterier.
Under extrema förhållanden kan
batterierna läcka. Om det finns
vätska på batterierna ska du torka
bort vätskan försiktigt med en trasa.
Undvik hudkontakt.
Vid kontakt med hud eller ögon,
följ instruktionerna nedan.
Varning! Batterivätskan kan orsaka
person- eller materialskador. Vid
hudkontakt, skölj genast med vatten.
Vid rodnader, smärta eller irritation ska
läkare uppsökas. Vid kontakt med ögon,
skölj genast med rent vatten, och uppsök
läkare.
Laddare
Laddaren är avsedd för en viss spänning.
Kontrollera alltid att nätspänningen
överensstämmer med värdet på
typskylten.
Varning! Försök aldrig byta ut kontakten
till laddaren mot en vanlig kontakt.
Använd laddaren från Black &
Decker endast för att ladda batteriet i
den apparat som laddaren
levererades med. Andra batterier
kan spricka och orsaka
personskador och andra skador.
Försök aldrig att ladda ej
uppladdningsbara batterier.
Om nätsladden är skadad måste den
för undvikande av fara bytas ut av
tillverkaren eller en auktoriserad
Black & Decker-verkstad.
Utsätt inte laddaren för vatten.
Öppna inte laddaren.
Gör ingen åverkan på laddaren.
Apparaten/verktyget/batteriet ska
placeras på en plats med god
ventilation vid laddning.
Elektrisk säkerhet
Laddaren är avsedd för en viss spänning.
Kontrollera alltid att nätspänningen
överensstämmer med värdet på
typskylten. Försök aldrig byta ut
kontakten till laddaren mot en vanlig
kontakt.
SVENSKA
Symboler på laddaren
Läs hela den här manualen
noggrant.
Din laddare är
dubbelisolerad, vilket gör att
ingen jordledning behövs.
Helsäker
isoleringstransformator.
Elnätet är elektriskt avskilt
från transformatorns
uteffekt.
o
130
C
Laddaren stängs av
automatiskt om
temperaturen blir för hög.
Den går då inte längre att
använda. Laddaren måste
kopplas från eluttaget och
tas till en auktoriserad
verkstad för reparation.
Laddaren är endast avsedd
för användning inomhus.
Funktioner
1. Strömbrytare
2. Låsknapp
3. Dammbehållare
4. Upphängningsögla
Fig. A
5. Fogmunstycke (V2401/V2405/
V3605/V4890C/V4890CN/V4899/
V6090C)
6. Borstmunstycke (V2401/V2405/
V3605/V4890C/V4890CN/V4899/
V6090C)
Montering
V2401/V2405/V3605/V4890C/V4890CN/
V4899/V6090C - Montering av tillbehör
(fig. A & B)
Dessa modeller är försedda med följande
tillbehör:
ett fogmunstycke (5) för
svåråtkomliga ställen
ett borstmunstycke (6) för möbler
och trappsteg.
51

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker V1999