Download Print this page

Black & Decker V1999 Instructions Manual page 33

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
o
130
C
De lader wordt automatisch
uitgeschakeld als de
omgevingstemperatuur te
ver oploopt. Hierdoor zal de
lader onbruikbaar worden.
Neem de lader in dat geval
uit het stopcontact en laat
deze door een erkend
servicecentrum repareren.
De laadhouder is uitsluitend
bestemd voor
binnengebruik.
Onderdelen
1. Aan/uit-schakelaar
2. Ontgrendelknop
3. Neus
4. Hanglus
Fig. A
5. Spleetzuigmondstuk (V2401/V2405/
V3605/V4890C/V4890CN/V4899/
V6090C)
6. Borstelzuigmondstuk (V2401/V2405/
V3605/V4890C/V4890CN/V4899/
V6090C)
Assemblage
V2401/V2405/V3605/V4890C/V4890CN/
V4899/V6090C - Bevestigen van de
accessoires (fig. A & B)
Deze modellen worden geleverd met de
volgende accessoires:
een spleetzuigmondstuk (5) voor
nauwe ruimtes.
een borstelzuigmondstuk (6) voor
meubels en trappen.
Ga als volgt te werk bij het plaatsen van
een accessoire:
Haal de accessoires van het
apparaat.
Plaats het juiste accessoire op de
voorkant van het apparaat.
U kunt het andere accessoire weer
terugplaatsen door dit in de
accessoirehouder te klikken.
Voor het terugplaatsen van beide
accessoires:
Schuif de spleetzuigmond in de
borstel.
NEDERLANDS
Duw de accessoires omlaag tot deze
op de plaats klikken.
Overige risico's
Er kunnen zich tijdens het gebruik van het
gereedschap ook andere risico's
voordoen die misschien niet in de
bijgevoegde veiligheidswaarschuwingen
worden vermeld. Deze risico's kunnen
zich voordoen als gevolg van
onoordeelkundig gebruik, langdurig
gebruik, enz.
Zelfs als de veiligheidsvoorschriften in
acht worden genomen en de
veiligheidsvoorzieningen worden
geïmplementeerd, kunnen bepaalde
risico's niet worden vermeden. Deze
omvatten:
Verwondingen die worden
veroorzaakt door het aanraken van
draaiende of bewegende
onderdelen.
Verwondingen die worden
veroorzaakt bij het vervangen van
onderdelen, bladen of accessoires.
Verwondingen die worden
veroorzaakt door langdurig gebruik
van het gereedschap. Als u langere
periodes met het gereedschap
werkt, is het raadzaam om
regelmatig een pauze in te lassen.
Gehoorbeschadiging.
Gezondheidsrisico's als gevolg van
het inademen van stof dat door
gebruik van het gereedschap wordt
veroorzaakt (bijvoorbeeld tijdens het
werken met hout, vooral eiken,
beuken en MDF).
Gebruik
Het apparaat kan worden opgeladen
terwijl het op een werkbank is
geplaatst of aan een muur is
gehangen met behulp van de
meegeleverde wandhaak. De
wandhaak wordt niet meegeleverd
met V1999 en V1999N.
Voor het eerste gebruik moet de
accu ten minste 24 uur worden
opgeladen.
33

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker V1999