Download Print this page

Black & Decker V1999 Instructions Manual page 63

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Rengøring af støvbeholderen og
filtrene (fig. E & F)
Filtrene kan bruges igen og bør renses
jævnligt.
Tryk på udløserknappen (2), og tag
støvbeholderen (3) ud.
Tøm støvbeholderen.
Fjern filterholderen (10) ved at dreje
det med uret.
Vask filtrene i varmt sæbevand.
Beholderen kan også vaskes, hvis
det er nødvendigt. Dyp ikke
apparatet ned i vand.
Sørg for, at støvbeholderen og
filtrene tørrer helt.
Monter filterholderen (10) på
apparatet, ved at deje mod uret indtil
den låser fast.
Sæt støvbeholderen ind i apparatet
igen. Sørg for, at støvbeholderen
klikker på plads.
Advarsel! Benyt aldrig apparatet uden
filtrene. Der kan kun opnås optimal
støvopsamling med rene filtre og en tom
støvbeholder.
Udskiftning af filtrene
Filtrene skal udskiftes hver sjette til
niende maned, samt hvis de er slidte eller
beskadigede. Udskiftningsfiltre fas hos
din Black & Decker-forhandler
(katalognummer VF30).
Fjern de gamle filtre som beskrevet
ovenfor.
Sat de nye filtre i som beskrevet
ovenfor.
DANSK
Miljø
Separat bortskaffelse. Dette
produkt må ikke bortskaffes
sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis dit Black & Decker-produkt en dag
skal udskiftes, eller du ikke længere har
brug for det, må det ikke smides ud
sammen med det almindelige affald, men
er underlagt reglerne om affaldssortering
og skal afleveres på en genbrugsstation.
Ved adskilt bortskaffelse af
brugte produkter og emballage
bliver der mulighed for at
genanvende forskellige stoffer.
Genanvendelse af stoffer
medvirker til at forebygge
miljøforurening og mindsker
behovet for råstoffer.
Lokal lovgivning kan kræve separat
indsamling af elprodukter fra
husholdningen, ved kommunale
affaldsdepoter eller af den
detailhandlende ved køb af et nyt
produkt.
Black & Decker sørger for at indsamle og
genanvende Black & Decker-produkter,
når disse ikke længere kan bruges. Hvis
du vil benytte dig af denne service, skal
du returnere produktet til et autoriseret
værksted, der indsamler produkterne
for os.
Kontakt det lokale Black & Decker-kontor
på den adresse, som er opgivet i denne
vejledning, for at få oplysninger om det
nærmeste autoriserede værksted. En
liste over alle autoriserede Black &
Decker-serviceværksteder samt
servicevilkår og kontaktpersoner er
tilgængelig på internettet på adressen:
www.2helpU.com.
63

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker V1999