Black & Decker V1999 Instructions Manual page 79

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Zorlayıcı koşullarda akü akabilir.
Akülerin üzerinde sıvı
gördüğünüzde, sıvıyı bir bezle
dikkatli bir şekilde silin. Cilde
temasından kaçının.
Cilt veya gözle teması halinde
aşağıdaki talimatları uygulayın.
Uyarı! Akü sıvısı, seyreltilmiş bir hidrolik
asittir be kişisel yaralanmalara ya da
maddi hasara yol açabilir. Ciltle teması
halinde derhal bol suyla durulayın.
Kızarıklık, ağrı veya tahriş meydana
gelirse tıbbi yardım alın. Gözle teması
halinde derhal temiz suyla durulayın ve
tıbbi yardım alın.
Şarj cihazları
Şarj cihazınız belirli bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman şebeke
geriliminin aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını
kontrol edin.
Uyarı! Şarj cihazını kesinlikle normal bir
elektrik fi şi ile değiştirmeye kalkışmayın.
Black & Decker şarj cihazınızı,
yalnızca aletle birlikte verilen aküyü
şarj etmek için kullanın. Diğer aküler
patlayarak yaralanma veya hasara
yol açabilir.
Şarj edilme özelliği olmayan aküleri
kesinlikle şarj etmeye çalışmayın.
Kusurlu kabloları hemen değiştirtin.
Şarj cihazını suya maruz
bırakmayın.
Şarj cihazını açmayın.
Şarj cihazını delmeyin.
Akü, şarj sırasında iyi havalandırmalı
bir alana yerleştirilmelidir.
Elektrik güvenliği
Şarj cihazınız belirli bir voltajda
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Şebeke
voltajının, nominal değerler levhasında
belirtilen voltaja uyduğundan daima emin
olun. Asla şarj cihazını normal bir şebeke
fişiyle değiştirme girişiminde bulunmayın.
TÜRKÇE
Şarj cihazı üzerindeki simgeler
Bu kýlavuzun tamamýný
dikkatle okuyun.
Þarj cihazýnýz çift yalýtým
ile donatýlmýþtýr, bu
nedenle topraklama
kablosuna gerek duyulmaz.
Arýza emniyetli izolasyon
trafosu. Þebeke kaynaðý,
trafo çýkýþýndan elektriksel
olarak ayrýlmýþtýr.
o
130
C
Ortam sýcaklýðý aþýrý
yükselirse, þarj cihazý
otomatik olarak kapanýr.
Sonuç olarak, þarj cihazý
çalýþamaz hale gelir. Þarj
ana ünitesinin þebeke
kaynaðý ile olan baðlantýsý
kesilmeli ve ünite, onarým
için yetkili bir servis
merkezine götürülmelidir.
Þarj ana ünitesi yalnýzca ev
içi kullaným içindir.
Özellikler
1. Açma/kapama düğmesi
2. Serbest bırakma düğmesi
3. Toz bölmesi
4. Asma halkası
Şek. A
5. Aralık ucu (V2401/V2405/V3605/
V4890C/V4890CN/V4899/V6090C)
6. Fırça ucu (V2401/V2405/V3605/
V4890C/V4890CN/V4899/V6090C)
Montaj
V2401/V2405/V3605/V4890C/V4890CN/
V4899/V6090C - Aksesuarları monte
etme (şek. A & B)
Bu modeller şu aksesuarlarla birlikte
gelir:
Dar alanlar için aralık ucu (5).
Mobilya ve merdivenler için fırça
ucu (6)
Aksesuarı takmak için şunları yapın:
79

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker V1999

Table of Contents