Download Print this page

Black & Decker V1999 Instructions Manual page 54

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
Tekniska uppgifter
Spänning
Batterityp
Vikt
Spänning
Batterityp
Vikt
Laddare
Modell
Inspänning
Utspänning
Utström
Laddningstid cirka
Vikt
Garanti
Black & Decker garanterar att
produkten är fri från material- och/eller
fabrikationsfel vid leverans till kund.
Garantin gäller utöver konsumentens
rättigheter enligt lag och påverkar inte
dessa. Garantin gäller inom
medlemsstaterna i Europeiska Unionen
och i det Europeiska Frihandelsområdet.
Om en Black & Decker-produkt går
sönder på grund av material- och/eller
fabrikationsfel eller brister i
överensstämmelse med specifikationen,
inom 24 månader från köpet, åtar sig
Black & Decker att reparera eller byta ut
produkten med minsta besvär för kunden,
förutom om:
Produkten har använts i
kommersiellt, yrkesmässigt eller
uthyrningssyfte.
Produkten har utsatts för felaktig
användning eller skötsel.
Produkten har skadats av
främmande föremål, ämnen eller
genom olyckshändelse.
54
V1999 H2
V1999N H2
Vdc 2,4
NiCd/NiMH
kg 0,7
V4890C H2
V4890CN H2
V4899 H2
Vdc 4.8
NiCd/NiMH
kg 0,8
*A035015D
V19/V24
Vac 230
Vac 3,5
mA 150
tim 24
kg 0,2
V2401 H2
V2405 H2
2,4
NiCd/NiMH
0,7
V6090C H2
V6090CN H2
6,0
NiCd/NiMH
0,9
*A050020D
*A070015D
V36
V48
230
230
5
7
200
150
24
24
0,2
0,2
Reparation har utförts av någon
annan än en auktoriserad Black &
Decker-verkstad.
För att utnyttja garantin skall produkten
och inköpskvittot lämnas till
återförsäljaren eller till en auktoriserad
verkstad senast 2 månader efter det att
felet har upptäckts. För information om
närmaste auktoriserad verkstad, kontakta
det lokala Black & Decker-kontoret på
den adress som är angiven i
bruksanvisningen. En lista på alla
auktoriserade verkstäder samt
servicevillkor finns även tillgängliga på
Internet:
www.2helpU.com
Besök vår webbplats
www.blackanddecker.se för att
registrera din nya Black & Decker-
produkt och för att få information om nya
produkter och specialerbjudanden.
Ytterligare information om märket
Black & Decker och vårt produktsortiment
återfinns på www.blackanddecker.se.
V3601 H2
V3605 H2
V3605N H2
3,6
NiCd/NiMH
0,8
*A075020D
V60
230
7,5
200
24
0,2

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker V1999