Download Print this page

Black & Decker V1999 Instructions Manual page 67

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Suojaa akkua vahingoittumiselta
niin, ettei sen kotelo rikkoudu eikä
siihen kohdistu iskuja, sillä muutoin
voi syntyä henkilövahinkojen ja
tulipalon vaara.
Älä lataa viallisia akkuja.
Vaativissa oloissa voi ilmetä
akkuvuotoja. Jos havaitset akkujen
pinnalla nestettä, pyyhi se
huolellisesti pois. Vältä
ihokosketusta.
Jos nestettä joutuu silmiin tai iholle,
noudata alla olevia ohjeita.
Varoitus! Akkuneste voi aiheuttaa
aineellisia vahinkoja tai henkilövahinkoja.
Jos nestettä joutuu iholle, se on
välittömästi huuhdeltava pois vedellä. Jos
ihoa kirvelee tai se punottaa tai on
muuten ärtynyt, kysy lisäohjeita
lääkäriltä. Jos nestettä joutuu silmiin,
huuhdo välittömästi puhtaalla vedellä ja
mene lääkäriin.
Laturit
Laturi on tarkoitettu tietylle jännitteelle.
Tarkista aina, että verkkojännite vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Varoitus! Älä yritä korvata laturiyksikköä
tavallisella verkkopistokkeella.
Käytä Black & Deckerin laturia vain
laitteen/työkalun mukana toimitetun
akun lataamiseen. Muut akut voivat
räjähtää ja aiheuttaa
henkilövahinkoja tai aineellisia
vahinkoja.
Älä koskaan yritä ladata akkuja, joita
ei ole tarkoitettu ladattaviksi.
Jos virtajohto vahingoittuu, sen
vaihtaminen tulee turvallisuussyistä
jättää valmistajan tai valtuutetun
Black & Decker -huollon tehtäväksi.
Älä altista laturia vedelle.
Älä avaa laturia.
Älä työnnä mitään laturin sisään.
Lataa laite/työkalu/akku paikassa,
jossa on kunnollinen ilmanvaihto.
Sähköturvallisuus
Laturi on tarkoitettu tietylle jännitteelle.
Tarkista aina, että verkkojännite vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
SUOMI
Älä yritä korvata laturiyksikköä tavallisella
verkkopistokkeella.
Latauslaitteessa olevat merkinnät
Lue tämä käyttöopas
huolellisesti.
Latauslaite on
kaksoiseristetty, joten
erillistä maadoitusta ei
tarvita.
Toimintavarma eristävä
muuntaja. Muuntajalähtö on
eristetty sähköisesti
sähköverkosta.
o
130
C
Laturi kytkeytyy
automaattisesti pois päältä,
jos ympäröivä lämpötila
nousee liian korkeaksi.
Tällöin laturia ei voi enää
käyttää. Irrota laturi
sähköverkosta ja toimita se
valtuutettuun
huoltoliikkeeseen
korjattavaksi.
Laturi on tarkoitettu
ainoastaan sisäkäyttöön.
Yleiskuvaus
1. Virrankatkaisija
2. Vapautusnappi
3. Pölynkeräysastia
4. Ripustuslenkki
Kuva A
5. Rakosuulake (V2401/V2405/V3605/
V4890C/V4890CN/V4899/V6090C)
6. Harja (V2401/V2405/V3605/
V4890C/V4890CN/V4899/V6090C)
Kokoaminen
V2401/V2405/V3605/V4890C/V4890CN/
V4899/V6090C - Varusteiden asennus
(kuva A & B)
Nämä mallit toimitetaan seuraavien
tarvikkeiden kanssa:
rakosuulake (5) ahtaita paikkoja
varten.
67

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker V1999