Download Print this page

Black & Decker V1999 Instructions Manual page 64

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DANSK
Batteri (fig. G & H)
Hvis du selv vil bortskaffe
produktet, skal batteriet fjernes
som beskrevet nedenfor og
bortskaffes i overensstemmelse
med gældende lovgivning.
Advarsel! Afbryd strømforsyningen til
apparatet, før batteriet fjernes.
Det anbefales at aflade batteriet ved
at lade det køre, til motoren standser.
Fjern støvbeholderen (3).
Tekniske data
Spænding
Batteritype
Vægt
Spænding
Batteritype
Vægt
Lader
Model
Indgangsspænding
Udgangsspænding
Udgangsstrømstyrke
Ladetid ca.
Vægt
Garanti
Black & Decker garanterer, at produktet
er frit for materielle skader og/eller
fabrikationsfejl ved levering til kunden.
Garantien er et tillæg til forbrugerens
lovsikrede rettigheder og påvirker ikke
disse. Garantien gælder inden for
medlemsstaterne af den Europæiske
Union og i det Europæiske
Frihandelsområde.
Hvis et Black & Decker-produkt går i
stykker på grund af materiel skade og/
64
V1999 H2
V1999N H2
Vdc 2,4
NiCd/NiMH
kg 0,7
V4890C H2
V4890CN H2
V4899 H2
Vdc 4.8
NiCd/NiMH
kg 0,8
*A035015D
V19/V24
Vac 230
Vac 3,5
mA 150
t 24
kg 0,2
Ved hjælp af den flade skruetrækker
skubbes batteridækslet (12) ind ved
hakket over opladerens kontakt (9),
så det løsnes og kan fjernes.
Tag fat om batterikassen for at
trække batteriet ud af apparatet.
Læg batteriet i en dertil egnet
emballage for at undgå, at polerne
kortsluttes.
Bring batteriet til din forhandler eller
en lokal genbrugscentral.
Advarsel! Når batteriet er taget ud, kan
det ikke monteres igen.
V2401 H2
V2405 H2
2,4
NiCd/NiMH
0,7
V6090C H2
V6090CN H2
6,0
NiCd/NiMH
0,9
*A050020D
*A070015D
V36
V48
230
230
5
7
200
150
24
24
0,2
0,2
eller fabrikationsfejl eller på anden måde
ikke fungerer i overensstemmelse med
specifikationen inden for 24 måneder fra
købsdatoen, påtager Black & Decker sig
at reparere eller ombytte produktet med
mindst mulig ulempe for kunden.
Garantien gælder ikke for fejl og mangler,
der er sket i forbindelse med:
normal slitage
uheldige følger efter unormal
anvendelse af værktøjet
V3601 H2
V3605 H2
V3605N H2
3,6
NiCd/NiMH
0,8
*A075020D
V60
230
7,5
200
24
0,2

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker V1999