Xử Lý Sự Cố - Hitachi CG 23EC (SL) Handling Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Tiếng Việt
XỬ LÝ SỰ CỐ
Sử dụng bảng kiểm tra dưới đây, nếu công cụ này không hoạt động bình thường. Nếu không khắc phục được vấn đề,
hãy tham khảo ý kiến đại lý hoặc Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền của Hitachi.
Điều kiện
Hệ thống
nhiên liệu
Động cơ không
khởi động
Hệ thống
điện
Phần khác
Hệ thống
nhiên liệu
Động cơ khởi
động nhưng tắt
ngay lập tức
Hệ thống
điện
Động cơ dễ tắt
Phần khác
Rung bất thường
Động cơ đang chạy nhưng lưỡi
cắt không di chuyển
Di chuyển kém
Nguyên nhân
Bình chứa nhiên liệu rỗng hoặc mức
nhiên liệu thấp
Bình chứa nhiên liệu cũ (mùi khó chịu)
Quá nhiều nhiên liệu được hấp thụ và
bugi bị ướt
Bụi bẩn làm bít nghẽn bộ lọc nhiên liệu
Ống dẫn nhiên liệu bị bẻ cong hoặc
bị gãy
Trục trặc bộ chế hòa khí
Dây dẫn công tắc đóng bị chập mạch
Bugi bẩn
Khoảng cách điện cực quá lớn
Mối nối chất lượng kém giữa cáp điện
cao thế và bugi
Trục trặc hệ thống điện
Cacbon làm bít nghẽn cổng xả ống bô
Bình chứa nhiên liệu rỗng hoặc mức
nhiên liệu thấp
Bình chứa nhiên liệu cũ (mùi khó chịu)
Thiết bị hai chu kỳ không được thêm
vào
Cần lắp nghẽn hơi ở vị trí BẮT ĐẦU
Không khí vào hệ thống nhiên liệu
Trục trặc bộ chế hòa khí
Bộ phận đánh lửa không hoạt động
Bugi không hoạt động
Hệ thống điện không hoạt động
Động cơ quá nóng
Sai mô hình bugi
Bộ lọc không khí bẩn
Bị cacbon làm bít nghẽn (cổng xả ống
bô)
Quá trình nén không đủ (pit-tông, vòng
pit-tông, xi lanh)
Bộ phận cắt không được lắp đặt đúng
cách
Tay cầm, khung tay cầm hoặc bộ phận
buộc khác bị lỏng
Lưỡi cắt bị cong hoặc hư
Cỏ bọc xung quanh hộp số/hộp máy cắt Loại bỏ cỏ
Cỏ bọc xung quanh hộp số/hộp máy cắt Loại bỏ cỏ
50
Biện pháp khắc phục
Làm đầy bình chứa nhiên liệu với sự pha
trộn nhiên liệu chính xác (25:1-50:1)
Thay thế bằng nhiên liệu mới
1. Tháo bugi và để cho khô
2. Kéo tay cầm khởi động 5 hoặc 6 lần để
loại bỏ nhiên liệu dư thừa
3. Gắn bugi
4. Đặt cần lắp nghẽn hơi ở vị trí KHỞI
ĐỘNG và kéo tay cầm khởi động
Làm sạch bộ lọc nhiên liệu
Đảm bảo nhiên liệu chảy thông suốt.
Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền
Hitachi
Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền
Hitachi
Thay thế hoặc làm sạch bugi
Điều chỉnh khoảng cách về 0.6mm
Nối lại
Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền
Hitachi
Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền
Hitachi để sửa chữa
Làm đầy bình chứa nhiên liệu với sự pha
trộn nhiên liệu chính xác (25:1-50:1)
Thay thế bằng nhiên liệu mới
Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền
Hitachi
Đặt cần lắp nghẽn hơi ở vị trí KHỞI
ĐỘNG
Nối lại đường ống nhiên liệu hoặc mối nối
Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền
Hitachi
Thay thế bằng bugi mới
Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền
Hitachi
Thay thế bằng bộ phận đã chỉ định trong
"THÔNG SỐ KỸ THUẬT"
Làm sạch
Làm sạch
Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền
Hitachi
Xem "Lắp đặt bộ phận cắt"
Kiểm tra và buộc chặt
Thay thế bằng lưỡi cắt mới

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Cg 23ec (slb)Cg 23ec (s)Cg 23ec (lb)

Table of Contents