Download  Print this page

Česky - Bosch ART 23-10 Original Instructions Manual

23cm cutting diameter
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2510-003.book Page 101 Wednesday, March 23, 2016 9:12 AM
Symptomy
Podkaszarka pracuje z przerwami
Narzędzie ogrodowe jest przeciążone
Urządzenie nie ścina trawy
Zwiększony poziom wibracji
Obsługa klienta oraz doradztwo
dotyczące użytkowania
www.bosch-garden.com
Przy wszystkich zgłoszeniach i zamówieniach części
zamiennych konieczne jest podanie dziesięciocyfrowego
numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce
znamionowej narzędzia ogrodowego.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Na www.bosch-pt.pl znajdą Państwo wszystkie szczegóły
dotyczące usług serwisowych online.
Tel.: 22 7154460
Faks: 22 7154441
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl
Transport
Załączone w dostawie akumulatory litowo jonowe podlegają
wymaganiom przepisów dotyczących towarów
niebezpiecznych. Akumulatory mogą być transportowane
drogą lądową przez użytkownika bez konieczności spełnienia
jakichkolwiek dalszych warunków.
W przypadku przesyłki przez osoby trzecie (np. transport
drogą powietrzną lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej)
należy dostosować się do szczególnych wymogów
dotyczących opakowania i znaczenia towaru. W takim
wypadku podczas przygotowywania towaru do wysyłki należy
skonsultować się z ekspertem d/s towarów niebezpiecznych.
Akumulatory można wysyłać tylko wówczas, gdy ich obudowa
nie jest uszkodzona. Odsłonięte styki należy zakleić, a
akumulator zapakować w taki sposób, aby nie mógł on się
poruszać (przesuwać) w opakowaniu.
Należy wziąć też pod uwagę ewentualne przepisy prawa
krajowego.
Usuwanie odpadów
Narzędzi ogrodowych, ładowarek, a także akumulatorów/
baterii nie wolno wyrzucać do odpadów z gospodarstwa
domowego!
Bosch Power Tools
Możliwa przyczyna
Nastąpiło uszkodzenie wewnętrznego
okablowania narzędzia ogrodowego
Uszkodzony włącznik/wyłącznik
Za wysoka trawa
Uszkodzony nóż
Uszkodzony nóż
Tylko dla państw należących do UE:
i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnego z
zasadami ochrony środowiska.
Akumulatory/Baterie:
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
Česky
Bezpečnostní upozornění
Pozor! Pročtěte si pozorně
následující pokyny. Seznamte se s
obslužnými prvky a řádným
používáním zahradního nářadí.
Uschovejte si prosím pečlivě návod k
použití pro pozdější potřebu.
Vysvětlivky obrázkových symbolů
Usunięcie usterki
Zwrócić się do punktu serwisowego
Zwrócić się do punktu serwisowego
Podkaszać stopniowo
Wymiana ostrza
Wymiana ostrza
Zgodnie z europejską wytyczną
2012/19/UE, niezdatne do użytku
elektronarzędzia i urządzenia elektroniczne,
a zgodnie z europejską wytyczną
2006/66/WE uszkodzone lub zużyte
akumulatory/baterie, należy zbierać osobno
Li-Ion:
Prosimy postępować zgodnie ze
wskazówkami umieszczonymi w rozdziale
„Transport".
Všeobecné upozornění na
nebezpečí.
Pročtěte si návod k použití.
Dbejte na to, aby osoby stojící v
blízkosti nebyly poraněny
odmrštěnými cizími tělesy.
F 016 L81 125 | (23.3.16)
Česky | 101

Advertisement

Table of Contents
loading