Download  Print this page

Slovensko - Bosch ART 23-10 Original Instructions Manual

23cm cutting diameter
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2510-003.book Page 177 Wednesday, March 23, 2016 9:12 AM

Slovensko

Varnostna navodila
Pozor! Skrbno si preberite naslednja
navodila. Seznanite se z
upravljalnimi elementi in s pravilno
uporabo vrtnega orodja. Prosimo, da
to navodilo za obratovanje varno
shranite za kasnejšo uporabo.
Razlaga slikovnih simbolov
Splošno opozorilo na
nevarnost.
Preberite si to navodilo za
obratovanje.
Pazite, da predmeti, ki bi
odleteli od škarij, ne bodo
poškodovali oseb, ki stojijo v
bližini.
Opozorilo: Ko vrtno orodje
obratuje, držite varno razdaljo
do slednjega.
Ne ustreza.
a.c.
Pred nastavitvijo ali čiščenjem
d.c.
naprave ali ko naprave nekaj
časa ne nadzorujete, vzemite
akumulatorsko baterijo ven.
Nosite zaščito sluha in zaščitna
očala.
Ne uporabljajte kosilnice z nitjo,
ko dežuje in med dežjem ne
puščajte kosilnice z nitjo na
prostem.
Bosch Power Tools
Pazite na to, da ne boste poškodovali
oseb v bližini zaradi tujkov, ki letijo
naokoli.
Opozorilo: Ko vrtno orodje obratuje,
držite varno razdaljo do slednjega.
Uporaba
To vrtno orodje ni namenjeno za
uporabo s strani oseb (vključno z
otroki) z omejenimi fizičnimi,
senzoričnimi ali umskimi
sposobnostmi ali pomanjkljivimi
izkušnjami in/ali pomanjkljivim
znanjem, razen, če jih nadzoruje
oseba, ki je odgovorna za varnost ali
pa če slednji s strani te odgovorne
osebe dobijo navodila, kako se mora
to vrtno orodje uporabljati.
Nadzorujte otroke in tako zagotovite,
da se ne igrajo z napravo.
Nikoli ne dovolite otrokom ali
osebam, ki se s temi navodili niso
seznanile, da bi uporabljale to
kosilnico z nitjo. Nacionalni predpisi
morebiti omejujejo starost
uporabnika. Kadar kosilnica z nitjo ni
v uporabi, jo hranite izven dosega
otrok.
Nikoli ne uporabljajte kosilnice z nitjo
z manjkajočimi ali poškodovanimi
pokrovi ali zaščitnimi pripravami ali
če slednji niso pravilno nameščeni.
Preverite vrtno orodje pred uporabo
in po udarcu glede na obrabo ali
poškodbe in po potrebi poskrbite za
popravilo.
Slovensko | 177
F 016 L81 125 | (23.3.16)

Advertisement

Table of Contents
loading