Download  Print this page

Български - Bosch ART 23-10 Original Instructions Manual

23cm cutting diameter
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2510-003.book Page 155 Wednesday, March 23, 2016 9:12 AM
Asistenţă clienţi şi consultanţă privind
utilizarea
www.bosch-garden.com
În caz de reclamaţii şi comenzi de piese de schimb vă rugăm
să indicaţi neapărtat numărul de identificare compus din
10 cifre al sculei electrice de grădină.
România
Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 30–34
013937 Bucureşti
Tel. service scule electrice: (021) 4057540
Fax: (021) 4057566
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanţă clienţi: (021) 4057500
Fax: (021) 2331313
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro
Transport
Acumulatorii Li-Ion integraţi respectă cerinţele legislaţiei
privind transportul mărfurilor periculoase. Acumulatorii pot fi
transportaţi rutier fără restricţii de către utilizator.
În cazul transportului de către terţi (de exemplu: transport
aerian sau prin firmă de expediţii) trebuie respectate cerinţe
speciale privind ambalarea şi marcarea. În această situaţie, la
pregătirea expedierii trebuie consultat un expert în
transportul mărfurilor periculoase.
Expediaţi acumulatorii numai în cazul în care carcasa acestora
este intactă. Acoperiţi cu bandă de lipit contactele deschise şi
ambalaţi astfel acumulatorul încât să nu se poată deplasa în
interiorul ambalajului.
Vă rugăm să respectaţi eventualele norme naţionale
suplimentare.
Eliminare
Nu aruncaţi sculele electrice de grădină, încărcătoarele şi
acumulatorii/bateriile în gunoiul menajer!
Numai pentru ţările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE,
echipamentele electrice şi electronice uzate
şi, conform Directivei Europene
2006/66/CE, acumulatorii/bateriile defecte
sau consumate trebuie colectate separat şi
direcţionate către o staţie de reciclare
ecologică.
Acumulatori/baterii:
Li-Ion:
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de la
paragraful „Transport".
Sub rezerva modificărilor.
Bosch Power Tools
Български
Указания за безопасна работа
Внимание! Прочетете указанията
по-долу внимателно. Запознайте
се добре с обслужващите
елементи и начинът на работа с
Вашия градински
електроинструмент. Запазете
ръководството за експлоатация за
ползване по-късно.
Пояснения на графичните символи
Общо указание за опасност.
Прочетете ръководството за
експлоатация.
Внимавайте намиращи се
наблизо лица да не бъдат
наранени от отхвърчащи
частици.
Внимание: Когато
градинският
електроинструмент работи,
стойте на безопасно
разстояние от него.
Не се отнася до настоящия
a.c.
електроинструмент.
Изваждайте акумулаторната
d.c.
батерия, преди да
настройвате или да
почиствате градинския
електроинструмент или когато го
оставяте продължително време без
надзор.
Работете с шумозаглушители
(антифони) и предпазни
очила.
Български | 155
F 016 L81 125 | (23.3.16)

Advertisement

Table of Contents
loading