Download  Print this page

Magyar - Bosch ART 23-10 Original Instructions Manual

23cm cutting diameter
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2510-003.book Page 115 Wednesday, March 23, 2016 9:12 AM
Likvidácia
Neodhadzujte opotrebované záhradnícke náradie, nabíjačky
ani akumulátory/batérie do komunálneho odpadu!
Len pre krajiny EÚ:
Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ sa
musia nepoužiteľné ručné elektrické a
elektronické prístroje (elektrospotrebiče) a
podľa európskej smernice 2006/66/ES sa
musia poškodené alebo opotrebované
akumulátory/batérie zbierať separovane a
treba ich dávať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane
životného prostredia.
Akumulátory/batérie:
Lítiovo-iónové akumulátory:
Dodržte láskavo pokyny uvedené v odseku
„Transport".
Zmeny vyhradené.

Magyar

Biztonsági előírások
Figyelem! Gondosan olvassa el a
következő utasításokat.
Ismerkedjen meg a kezelőelemekkel
és a kerti kisgép előírásszerű
használatával. A használati utasítást
biztos helyen őrizze meg a későbbi
használathoz.
A szimbólumok magyarázata
Általános tájékoztató a
veszélyekről.
Gondosan olvassa el az
Üzemeltetési útmutatót.
Ügyeljen arra, hogy a
berendezésből kirepülő idegen
anyagok ne sebesíthessék meg
a közelben álló személyeket.
Figyelmeztetés: Munka közben
tartson biztonságos távolságot
a kerti kisgéptől.
Bosch Power Tools
Nem vonatkozik rá.
a.c.
Ha a kerti kisgépen beállítási
d.c.
vagy tisztítási munkákat akar
végezni, vagy a kerti kisgépet
egy ideig felügyelet nélkül hagyja,
vegye ki belőle az akkumulátort.
Viseljen zajtompító fülvédőt és
védőszemüveget.
Ne nyírja le esőben a fűszegélyt
és ne hagyja a fűszegély-nyírót
esőben a szabad ég alatt.
Ügyeljen arra, hogy a berendezésből
kirepülő idegen anyagok ne
sebesíthessék meg a közelben álló
személyeket.
Figyelmeztetés: Munka közben tartson
biztonságos távolságot a kerti
kisgéptől.
Kezelés
Ez a kerti kisgép nincs arra
előirányozva, hogy azt olyan
személyek (beleértve a gyerekeket)
használják, akiknek a fizikai,
érzékelési, vagy értelmi képességeik
korlátozottak, vagy nincsenek meg a
megfelelő tapasztalataik, illetve
tudásuk, kivéve ha az ilyen
személyekre a biztonságukért felelős
más személy felügyel, vagy
utasításokat ad arra, hogyan kell
használni a kerti kisgépet.
Magyar | 115
F 016 L81 125 | (23.3.16)

Advertisement

Table of Contents
loading