Download  Print this page

Македонски - Bosch ART 23-10 Original Instructions Manual

23cm cutting diameter
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2510-003.book Page 163 Wednesday, March 23, 2016 9:12 AM
Сервиз и технически съвети
www.bosch-garden.com
Винаги когато се обръщате с въпроси към
представителите на Бош непременно посочвайте 10-
цифрения каталожен номер на градинския
електроинструмент.
Роберт Бош EООД – България
Бош Сервиз Център
Гаранционни и извънгаранционни ремонти
бyл. Черни връx 51-Б
FPI Бизнес център 1407
1907 София
Тел.: (02) 9601061
Тел.: (02) 9601079
Факс: (02) 9625302
www.bosch.bg
Транспортиране
Включените в окомплектовката литиево-йонни
акумулутарони батерии са в обхвата на изискванията на
нормативните документи, касаещи продукти с повишена
опасност. Акумулаторните батерии могат да бъдат
транспортирани от потребителя на публични места без
допълнителни разрешителни.
При транспортиране от трети страни (напр. при въздушен
транспорт или ползване на куриерски услуги) има
специални изисквания към опаковането и обозначаването
им. За целта се консултирайте с експерт в съответната
област.
Изпращайте акумулаторни батерии само ако корпусът им
не е повреден. Изолирайте открити контактни клеми с
лепящи ленти и опаковайте акумулаторните батерии така,
че да не могат да се изместват в опаковката си.
Моля, спазвайте също и допълнителни национални
предписания.
Бракуване
Не изхвърляйте градински електроинструменти, зарядни
устройства и акумулаторни или обикновени батерии при
битовите отпадъци!
Само за страни от ЕС:
Съгласно Европейска директива
2012/19/EC относно излязла от употреба
електрическа и електронна апаратура и
съгласно Европейска директива
2006/66/ЕО акумулаторни или
обикновени батерии, които не могат да се
използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат
подлагани на подходяща преработка за оползотворяване
на съдържащите се в тях суровини.
Bosch Power Tools
Акумулаторни или обикновени батерии:
Литиево-йонни:
Моля, спазвайте указанията в раздела
«Транспортиране».
Правата за изменения запазени.
Македонски
Безбедносни напомени
Внимание! Ве молиме прочитајте
ги следниве упатства. Запознајте
се со командите и со соодветната
употреба на косачката. Чувајте го
упатството за идни консултации.
Толкување на симболите
Општи безбедносни правила.
Прочитајте го упатството за
употреба.
Внимавајте предмети коишто
летаат од косачката да не ги
повредат личностите коишто
стојат околу уредот.
Предупредување: Држете се
на безбедно растојание од
косачката додека таа работи.
Не е применливо.
a.c.
Извадете ја батеријата пред
d.c.
чистење, поправање или
складирање на машината.
Носете заштитни слушалки и
очила.
Македонски | 163
F 016 L81 125 | (23.3.16)

Advertisement

Table of Contents
loading