Download  Print this page

Hrvatski - Bosch ART 23-10 Original Instructions Manual

23cm cutting diameter
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2510-003.book Page 184 Wednesday, March 23, 2016 9:12 AM

184 | Hrvatski

Hrvatski
Uputea sigurnost
Pažnja! Pažljivo pročitajte slijedeće
upute. Upoznajte se sa elementima
posluživanja i propisnom uporabom
vrtnog uređaja. Upute za rad molimo
spremite na sigurno mjesto za
kasniju primjenu.
Objašnjenje simbola sa slikama
Opće napomene za opasnost.
Pročitajte upute za rad.
Pazite da odbačena strana tijela
ne ozljede osobe koje se nalaze
oko uređaja.
Upozorenje: Kada radi,
održavajte siguran razmak od
vrtnog uređaja.
Ne odgovara.
a.c.
Izvadite aku-bateriju prije
d.c.
radova podešavanja ili čišćenja
na vrtnom uređaju ili ako bi se
vrtni uređaj neko vrijeme
ostavio bez nadzora.
Nosite zaštitne naočale i
štitnike za sluh.
Ne šišajte tratinu za vrijeme kiše
i ne ostavljajte šišač vani na kiši.
F 016 L81 125 | (23.3.16)
Pazite da se osobe koje se nalaze u
blizini ne ozlijede od odbačenih stranih
tijela.
Upozorenje: Kada radi, održavajte
siguran razmak od vrtnog uređaja.
Rukovanje
Ovaj vrtni uređaj nije predviđen da s
njime rade osobe (uključujući djeca)
sa ograničenim fizičkim, senzornim ili
psihičkim sposobnostima ili
nedovoljnim iskustvom i/ili
nedovoljnim stručnim znanjima. U
takvim slučajevima ovakve osobe
trebaju raditi pod nadzorom stručne
osobe zadužene za sigurnost ili
trebaju dobiti upute kako se sa
uređajem radi.
Djecu treba držati pod nadzorom,
kako se ne bi igrala sa vrtnim
uređajem.
Ne dopustite da sa šišačem rukuju
djeca ili osobe koje nisu pročitale ove
upute. Propisi zemlje u kojoj se uređaj
koristi možda ograničavaju starost
osobe koja rukuje uređajem. Ako se
ne koristi, šišač spremite na mjesto
nedostupno za djecu.
Šišač nikada ne koristite s manjkavim
ili oštećenim poklopcima ili zaštitnim
napravama ili ako one nisu ispravno
pozicionirane.
Vrtni uređaj prije uporabe i nakon
udara kontrolirajte na trošenje ili
oštećenje i u slučaju potrebe dajte ga
popraviti.
Vrtni uređaj ne koristite ako ste
umorni ili bolesni ili pod utjecajem
alkohola, droga ili lijekova.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading