Download  Print this page

Ελληνικά - Bosch ART 23-10 Original Instructions Manual

23cm cutting diameter
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2510-003.book Page 79 Wednesday, March 23, 2016 9:12 AM
Ελληνικά
Υποδείξεις ασφαλείας
Προσοχή! Διαβάστε προσεκτικά τις
οδηγίες που ακολουθούν.
Εξοικειωθείτε με τα στοιχεία
χειρισμού και τη σωστή χρήση του
μηχανήματος κήπου. Παρακαλούμε
διαφυλάξτε καλά τις οδηγίες
χειρισμού για κάθε μελλοντική
χρήση.
Ερμηνεία των εικονοσυμβόλων
Υπόδειξη κινδύνου, γενικά.
Διαβάστε όλες τις οδηγίες
χειρισμού.
Φροντίζετε να μην διατρέχουν
κίνδυνο τραυματισμού από
εκσφενδονιζόμενα ξένα σώματα
τυχόν παρευρισκόμενα άτομα.
Προειδοποίηση: Φροντίζετε, να
βρίσκεστε πάντα σε ασφαλή
απόσταση από το μηχάνημα
κήπου όταν αυτό εργάζεται.
Δεν ευσταθεί.
a.c.
Να αφαιρείτε την μπαταρία από
d.c.
το μηχάνημα κήπου πριν από
κάθε εργασία ρύθμισης ή
καθαρισμού ή όταν πρόκειται να
αφήσετε το μηχάνημα κήπου
ανεπιτήρητο.
Να φοράτε ωτασπίδες και
προστατευτικά γυαλιά.
Να μην κόβετε όταν βρέχει και
μην αφήνετε το χλοοκοπτικό έξω
όταν βρέχει.
Bosch Power Tools
Προσέχετε να μην τραυματιστούν τυχόν
παρευρισκόμενα άτομα από ξένα
αντικείμενα που εκσφενδονίζονται.
Προειδοποίηση: Φροντίζετε, να
βρίσκεστε πάντα σε ασφαλή απόσταση
από το μηχάνημα κήπου όταν αυτό
εργάζεται.
Χειρισμός
Αυτό το μηχάνημα κήπου δεν
προορίζεται για χρήση από πρόσωπα
(συμπεριλαμβανομένων και των
παιδιών) με περιορισμένες φυσικές,
αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες
ή με ελλιπή εμπειρία ή/και ελλιπείς
γνώσεις, εκτός αν εποπτεύονται από
ένα αρμόδιο για την ασφάλειά τους
πρόσωπο ή παίρνουν οδηγίες από το
άτομο αυτό, πως πρέπει να χειρίζονται
το μηχάνημα κήπου.
Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται
για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παίξουν
με το μηχάνημα κήπου.
Μην επιτρέψετε ποτέ σε παιδιά ή σε
πρόσωπα που δεν είναι εξοικειωμένα
με τις παρούσες οδηγίες να
χρησιμοποιήσουν το χλοοκοπτικό. Οι
εκάστοτε εθνικές διατάξεις μπορεί να
περιορίζουν την ηλικία του χειριστή.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε το
χλοοκοπτικό να το αποθηκεύετε σε
χώρο απρόσιτο στα παιδιά.
Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ το
χλοοκοπτικό όταν λείπουν ή έχουν
χαλάσει οι καλύπτρες ή οι
Ελληνικά | 79
F 016 L81 125 | (23.3.16)

Advertisement

Table of Contents
loading