Download  Print this page

Tekniska Data - Bosch ART 23-10 Original Instructions Manual

23cm cutting diameter
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2510-003.book Page 64 Wednesday, March 23, 2016 9:12 AM
64 | Svenska
Ändamålsenlig användning
Redskapet är avsett för trimning av gräs och ogräs upp till en
höjd av 125 mm, som inte kan nås med gräsklipparen.
Redskapet är inte avsett för trimning av kanter, då det inte
utrustats för det.
Elredskapet kan användas vid en omgivningstemperatur mel-
lan 0 °C och 40 °C.

Tekniska data

Grästrimmer
Produktnummer
Tomgångsvarvtal
Ställbart handtag
Klippdiameter
Vikt enligt EPTA-Procedure
01:2014
Batteri
Produktnummer
Märkspänning
Kapacitet
Laddare
Produktnummer
Laddningsström
Tillåtet temperaturområde för
laddning
Laddningstid vid batterikapa-
citet, ca.
Antal battericeller
Vikt enligt EPTA-Procedure
01:2014
Skyddsklass
Serienummer
Buller-/vibrationsdata
Bullernivåvärde förmedlas enligt EN 50636-2-91.
Redskapets A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: Ljudtrycks-
nivå 77 dB(A); ljudeffektnivå 86 dB(A). Onoggrannhet
K =1,9 dB.
Totala vibrationsemissionsvärden a
riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt
2
EN 50636-2-91: a
=4,5 m/s
, K=1,5 m/s
h
F 016 L81 125 | (23.3.16)
Montering och drift
Handlingsmål
Leveransen omfattar
Sammanfoga skaftet
Montering av skyddskåpa
Montering av kniv
Montera handtaget
Ladda batteriet
ART 23-10,8 LI
Sätta in och ta ut batteriet
3 600 HA8 1..
Kontrollera kniven
-1
min
10500
Byte av knivar
Knivens förvaring
cm
23
In-/urkoppling
Arbetsanvisningar
kg
1,9
Underhåll, rengöring och lagring
Li-jon
Välj tillbehör
1 607 A35 02W
Driftstart
V=
10,8
Ah
2,0
För din säkerhet
 Obs! Stäng av trädgårdsredskapet och ta bort batteri-
AL 1130 CV
modulen innan inställnings- eller rengöringsarbeten
EU
2 607 225 133
utförs.
UK
2 607 225 135
 Efter frånkoppling av den sladdlösa grästrimmern rote-
AUS
2 607 225 137
rar kniven ännu några sekunder. Vänta tills motorn/
mA
3000
kniven stannat innan nystart sker.
 Koppla inte från och på i korta intervaller.
°C
0 – 45
 Vi rekommenderar att endast använda knivar som
Bosch godkänt. Om andra knivar används kan resulta-
tet avvika.
min
45
Batteriets laddning
3
 Använd inte en laddare av annat fabrikat. Den medleve-
rerade laddaren är anpassad till i trädgårdsredskapet mon-
kg
0,3
terat li-jonbatteri.
/II
 Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans
spänning överensstämmer med uppgifterna på laddarens
se dataskylten på
typskylt. Laddare märkta med 230 V kan även anslutas till
trädgårdsredskapet
220 V.
Batterimodulen är försedd med en temperaturövervakning
som endast tillåter uppladdning inom ett temperaturområde
mellan 0 °C och 45 °C. Härvid uppnår batterimodulen en lång
livslängd.
Anvisning: Batteriet levereras ofullständigt uppladdat. För
full effekt ska batteriet före första användningen laddas upp i
(vektorsumma ur tre
laddaren.
h
Litiumjonbatteriet kan när som helst laddas upp eftersom
2
.
detta inte påverkar livslängden. Batteriet skadas inte om
laddning avbryts.
Figur
Sida
1
211
2
211
3
212
4
213
5
213
6
214
7
214
8
214
9
215
10
215
11
215
12
216
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading