Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
8. Felsökning
Så kan man själv åtgärda eventuella uppträdande fel.
Fel
Dammsugaren startar
inte
Sugkraften försvagas
Damm kommer ut vid
dammsugning
Avstängningsautomati
vid våtsugning
fungerar inte
Skulle inte ovanstående tips hjälpa, kontaktar Ni närmsta Kärcher kundtjänst.
Garanti
I alla länder gäller de garantivillkor som har utgivits av våra ansvariga Kärcher-företag. Inom garanti-
perioden åtgärdar vi kostnadsfritt störningar på Er Kärcher apparat inom ramen för dessa villkor, i de
fall då ett material- eller tillverkningsfel är orsaken.
Vid garantifall kontaktar Ni Er återförsäljare eller närmsta Kärcher-filial. Var god och skicka alltid med
apparaten med tillbehör och kvitto/räkning.
Bästa Kärcher kund:
Tack för att Ni valde en Kärcher apparat. Vi önskar Er mycket glädje med den.
Av mijöorsaker använder vi returpapper för denna bruksanvisning. Vi är övertygade om att Ni anser
detta vara bra.
88
Möjlig orsak
Ingen elektrisk ström för hög
vattennivå i behållaren,
dammsugaren stängs
automatisk av
Filter, munstycke, slang eller
rör tillstoppat; visas genom
en pipton
Dammbehållaren eller smuts-
behållaren full
Behållarpackningen otät
Dragspelsfiltret saknas eller
är felaktigt monterat
Dragspelsfiltret saknas, är
felaktigt isatt eller defekt
elektroden smutsig
Åtgärd
Kontrollera säkring, sladd,
kontakt och vägguttag
Töm behållaren; Aktivera
strömbrytaren två gånger
Kontrollera och rengör vid
behov
Byt dammbehållare eller töm
smutsbehållaren
Tryck tillbaka packningen i
spåret; vid skador byts den
Sätt i filtret riktigt
Kontrollera filtermonteringen
resp byt filter
Rengör elektroden och låt
dammsugaren torka intill inget
vatten kommer ut ur fläkt-
öppningen.
5.951-556

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: