Download  Print this page

Priprava Pred Uporabo; Suho Sesanje; Mokro Sesanje - Kärcher 2000 E Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
5.951-556

4. Priprava pred uporabo

Tako pripravite sesalnik za delovanje.
• Sesalno cev porinite v priključek na sesalniku,
da se zaskoči.
• Obe kovinski cevi spojite skupaj in ju privijte na
sesalno cev.
• Potrebno šobo nataknite na cev (glej „Izbor
šobe").
• Električni kabel vtaknite v vtičnico.
• Vključite sesalnik.
5. Uporaba
Tako uporabite vaš sesalnik najbolje:
Opozorilo: Gubasti filter mora biti vedno
vstavljen v sesalnik.

Suho sesanje

Suhe smeti lahko sesate z vstavljeno papirnato
vrečko ali pa brez.
Pri drobnem prahu priporočamo uporabo papirna-
te filtrske vrečke.
Z vstavljeno papirnato vrečko dosežete:
- da je prah neprimerno bolje posesan,
- da lahko posesane smeti bolje in brez problem-
ov odstranite.

Mokro sesanje

• Sesati se mora brez papirne filtrske vrečke.
• Zbiralnik za smeti je potrebno zmeraj izprazniti,
da se v njem ne nabira gošča.
• Če je zbiralnik poln, se sesalnik samostojno iz-
ključi.
Opozorilo: Po izpraznitvi zbiralnika dvakrat
vključite in izključite vključno stikalo.
Nikoli ne sesajte eksplozivnih tekočin (npr. benci-
na, motornega ali kurilnega olja), kislin ali razredčil-
nih sredstev!
SLO
115

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: