Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Polski
7. Wskazówki dotyczące czyszczenia i konserwacji
Czyszczenie i konserwację odkurzacza przeprowadza się w następujący sposób:
Uwaga:
Przed przystąpieniem do przeglądu i kon-
serwacji należy wyciągnąć wtyczkę z
gniazdka sieciowego.
Filtr papierowy
(numer do zamówienia 6.904-072 - 5 sztuk)
Wymianę filtra papierowego przeprowadza się
w następujący sposób:
• Zamek zbiornika otworzyć i unieść obudowę sil-
nika.
• Filtr papierowy zdjąć z króćca zasysającego
trzymając go tylko za karton.
• Nowy filtr papierowy nałożyć na króciec
zasysający
- Filtr trzymać tylko za karton.
• Karton ochronny nałożyć na filtr.
Wskazówka:
Filtr papierowy można założyć tylko do su-
chego zbiornika.
• Obudowę silnika nałożyć na zbiornik brudu i
zbiornik zamknąć.
126
Płaski filtr fałdowany
(numer do zamówienia 6.904-068)
Czyszczenie lub wymianę płaskiego filtra
fałdowanego przeprowadza się w
następujący sposób:
• Zamki pokrywy otworzyć i pokrywę odchylić.
• Płaski filtr fałdowany wyjąć i wytrzepać.
• Jeśli brudu nie da się wytrzepać, należy wymyć
filtr pod bieżącą wodą. (Filtr należy następnie
wysuszyć).
5.951-556

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: