Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
8. Feilsøking
Slik kan du selv rette opp eventuelle feil.
Problem
Apparatet starter ikke
Dårlig sugekraft
Det kommer støv ut ved
suging
Utkoplingsautomatikken
ved våtsuging fungerer
ikke
Hvis dette ikke skulle hjelpe, må du ta kontakt med nærmeste Kärcher-forhandler.
Garanti
I alle land gjelder de lokale garantibestemmelser fra vår Kärcher-representant. Innenfor garantitiden
retter vi alle feil på ditt Kärcher-apparat gratis innenfor disse bestemmelsene, så sant årsaken er
material- eller produksjonsfeil.
Hvis du ønsker å gjøre gjeldende krav i henhold til garantien, må du ta kontakt med forhandleren eller
vår lokale representant. Send alltid inn hele apparatet med tilbehør samt faktura/kvittering som bevis
for kjøp.
Kjære Kärcher-kunde:
Takk for at du har kjøpt et apparat fra Kärcher. Vi håper du vil få mye glede av det.
For å beskytte miljøet har vi brukt resirkulert papir til denne bruksanvisningen.
Vi er overbevist om at du vil vise forståelse for dette.
80
Mulig årsak
Ingen strømtilførsel
Filteret, munnstykket, slangen
eller rørstykket tilstoppet;
indikeres ved en pipelyd
Papirfilteret eller
støvbeholderen er fylt
Dårlig tetning i beholderen
Foldefilteret mangler eller er
ikke riktig satt inn
Foldefilteret mangler, er feil
satt inn eller defekt
Elektrodene er skitne
Tiltak
For høy vannstand i
beholderen, sugeren slår
seg automatisk av
Kontroller, rengjør om
nødvendig
Skift papirfilter eller tøm
støvbeholderen
Trykk pakningen tilbake i
sporet; skift den hvis den er
skadet
Sett filteret riktig inn
Kontroller monteringen av
filteret, skift evt. filter.
Rengjør elektrodene og la
sugeren drives tørr inntil det
ikke kommer mer vann ut av
blåseåpningen.
5.951-556

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: